Počet záznamů: 1  

New composites based on liquid crystalline elastomers and electroactive nanomaterials

 1. 1. 0319867 - FZU-D 2011 RIV CH eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Domenici, V. - Župančič, B. - Remškar, M. - Laguta, Valentyn - Veracini, C.A. - Zalar, B.
  New composites based on liquid crystalline elastomers and electroactive nanomaterials.
  [Nové kompozity založené na eleastomerech z tekutých krystalů a elektroaktivních nanomateriálech.]
  Artificial Muscle Actuators Using Electroactive Polymers. Zurich: Trans Tech Publications Ltd, 2009 - (Vincenzini, P.; BarCohen, Y.; Carpi, F.), s. 34-39. Advances in Science and Technology, 61. ISBN 978-3-908158-27-1. ISSN 1662-0356.
  [3rd International Conference on Smart Materials, Structures and Systems. Acireale (IT), 08.06.2008-13.06.2008]
  Grant ostatní:Marie Curie Action-EC(XE) 039643
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10100521
  Klíčová slova: liquid crystalline elastomers * nanoparticles * nanowires
  Kód oboru RIV: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus

  The insertion of inorganic nanoparticles and nanowires in a liquid crystalline elastomers is investigated. In particular, the preliminery results of new composites including either lead titanates nanoparticles or molibdene oxide nanowires, having different electric and conductive properties, are reporting.

  Byly studovány eleastomery z tekutých krystalů po zavedení anorganických nanočástic a nanodrátů. Jsou prezentovány předběžné výsledky na nových kompozitech obsahujících buď olovnato-titanové nanočástice, nebo molybden-oxidové nanodráty mající rozdílné vodivostní vlastnosti.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0168911