Počet záznamů: 1  

Pelvic and thigh musculature in frogs (Anura) and origin of anuran jumping locomotion

 1. 1. 0319812 - GLU-S 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Přikryl, Tomáš - Aerts, C. - Havelková, P. - Herrel, A. - Roček, Zbyněk
  Pelvic and thigh musculature in frogs (Anura) and origin of anuran jumping locomotion.
  [Pánevní a stehenní svalová výbava žab (Anura) a vznik skákavého pohybu u žab.]
  Journal of Anatomy. Roč. 214, č. 1 (2009), s. 100-139 ISSN 0021-8782
  Grant ostatní:GA MŠk(CZ) KONTAKT 1-06-05 (2006-2007)
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
  Klíčová slova: Anura * anuran jumping * Caudata * comparative myology * evolution
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Impakt faktor: 2.134, rok: 2009

  Comparative analysis of the anuran pelvic and thigh musculoskeletal system revealed that the thigh extensors, responsible for the initial phase of jump, the propulsive stroke in swimming and, if used asynchronously, also for walking, are least affected by the transformations observed between anurans and their temnospondyl ancestors (as reflected in contemporary caudates). The iliac shaft and urostyle, two of the most important anuran apomorphies, represent skeletal support for muscles that are mostly protractors of the femur or are important in attaining a crouching position, a necessary prerequisite for rapid escape. All of these muscles originate or insert on the iliac shaft. As the orientation of the pubis, ischium and ilium is the same in anurans, caudates and by inference also in their temnospondyl ancestors, it is probable that the pelvis was shifted from the sacral vertebra posteriorly along the reduced and stiffened tail (urostyle) by the elongation of the illiac shaft.

  Srovnání muskuloskeletálního systému pánve a proximální části zadní končetiny u vybraných druhů žab ukazuje, že extensory stehna, odpovědné za počáteční fázi skoku, propulzního momentu u plavání a nesynchronizovaně také při chůzi jsou nejméně rozeznatelnými transformacemi vůči ocasatým obojživelníkům a jejich temnospondylním předkům (stav odrážející se u současných ocasatých). Iliac shaft a urostyl jsou dvě nejdůležitější apomorfie, které přestavují kosterní podporu zejména pro svaly protraktující femur nebo svalové jednotky, které jsou důležité pro složení končetin do přikrčené pozice, nezbytné pro první fázi účinného únikového pohybu. Všechny tyto svaly začínají nebo se upínají na iliac shaft. Na základě orientace pubis, ischia a ilia, které jsou stejné u žab, ocasatých obojživelníků a předpokládané také u temnospondylních předků je pravděpodobné, že pánev byla odtlačena od sakrálního obratle posteriorním směrem podél rigidního ocasu (urostylu) prodlužujícím se iliac shaft.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0168864