Počet záznamů: 1  

The oxidation of aniline with silver nitrate to polyaniline-silver composites

 1. 1. 0319761 - UMCH-V 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Blinova, Natalia V. - Stejskal, Jaroslav - Trchová, Miroslava - Sapurina, I. - Ciric-Marjanovic, G.
  The oxidation of aniline with silver nitrate to polyaniline-silver composites.
  [Oxidace anilinu dusičnanem stříbrným vedoucím ke kompozitům polyanilin–stříbro.]
  Polymer. Roč. 50, č. 1 (2009), s. 50-56 ISSN 0032-3861
  Grant CEP: GA ČR GA202/06/0419; GA ČR GA203/08/0686; GA MŠk ME 847
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: polyaniline * silver * conducting polymer
  Kód oboru RIV: JI - Kompozitní materiály
  Impakt faktor: 3.573, rok: 2009

  Silver nitrate oxidizes aniline in the solutions of nitric acid to conducting nanofibrillar polyaniline. Nanofibres of 10–20 nm thickness are assembled to brushes. Nanotubes, having cavities of various diameters, and nanorods have also been present in the oxidation products, as well as other morphologies. Metallic silver is obtained as nanoparticles of cca 50 nm size accompanying macroscopic silver flakes. The resulting polyaniline–silver composites contain 50–80 wt.% of silver, the highest conductivity was 2250 S cm-1.

  Dusičnan stříbrný oxiduje anilin v roztocích kyseliny dusičné na vodivý nanofibrilární polyanilin. Nanovlákna o tlouštce 10–20 nm se skládají do kartáčů. Nanotrubky mající vnitřní otvor o různém průměru, a nanotyčinky, jsou rovněž obsaženy v oxidačních produktech. Kovové stříbro je přítomno v nanočásticích o velikosti cca 50 nm, které doprovázejí makroskopické vločky stříbra. Výsledné kompozity polyanilin–stříbro obsahují 50–80 váh.% stříbra, jejich nejvyšší vodivost byla 2250 S cm-1.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0005020