Počet záznamů: 1  

Differential calcium signalling in neuronal-glial networks

 1. 1. 0319687 - UEM-P 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Verkhratsky, Alexei - Anděrová, Miroslava - Chvátal, Alexandr
  Differential calcium signalling in neuronal-glial networks.
  [Rozdílný přenos signálů pomocí Ca2+ v neuronálně-gliálních sítích.]
  Frontiers in Bioscience. Roč. 14, č. 1 (2009), s. 2004-2016 ISSN 1093-9946
  Grant CEP: GA ČR GA305/06/1316; GA ČR GA305/06/1464; GA MŠk 1M0538; GA MŠk(CZ) LC554
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: Glial-neuronal * Calcium signalling * Nervous system
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 3.736, rok: 2009

  In the nervous system Ca2+ signalling is intimately involved in information transfer and integration within neural circuits. Local Ca2+ signals or Ca2+ microdomains control neurotransmitter release; more global Ca2+ signals regulate synaptic strength and accomplish postsynaptic processing. In the glial syncytium Ca2+ ions provide for glial "Ca2+ excitability", convey long-range signalling by means of propagating Ca2+ waves and control the release of gliotransmitters. Differential Ca2+ signals in various elements of neural circuits represent therefore molecular mechanisms of integration in the nervous system.

  V nervovém systému je přenos Ca2+ signálů těsně spojen s přenosem informace a s integrací uvnitř nervových sítí. Místní Ca2+ signály nebo Ca2+ mikrodomény kontrolují uvolňování mediátorů, více globální Ca2+ signály regulují synaptickou účinnost a zprostředkují postsynaptické funkce. V gliálním syncytiu jsou Ca2+ zodpovedny za tzv. Ca2+-excitabilitu, umožňují přenos signálů na velké vzdálenosti prostředniscvím Ca2+ vln a ovlivňují uvolňování gliotransmitterů. Rozdílný přenos Ca2+ signálů v různých oddílech neurálních obvodů proto představuje molekulární mechanizmus integrace v nervovém systému.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0168771