Počet záznamů: 1  

Rheological characterization and modeling of linear and branched metallocene polypropylenes prepared by reactive processing

 1. 1. 0319623 - UH-J 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Pivokonský, Radek - Zatloukal, M. - Filip, Petr - Tzoganakis, C.
  Rheological characterization and modeling of linear and branched metallocene polypropylenes prepared by reactive processing.
  [Reologická charakterizace a modelování lineárních a rozvětvených metalocénových propylenů připravených pomocí reaktivního vytlačování.]
  Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics. Roč. 156, 1-2 (2009), s. 1-6 ISSN 0377-0257
  Grant CEP: GA AV ČR IAA200600703
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20600510
  Klíčová slova: Melt strength * Metallocene polypropylene * Elongational viscosity
  Kód oboru RIV: BK - Mechanika tekutin
  Impakt faktor: 2.000, rok: 2009

  There is compared rheological behavior of three different samples of metallocene catalyzed polypropylene [virgin (linear) metallocene polypropylene (mPP), and (branched) mPPs prepared through reactive processing with (0.01 wt %) and without peroxide]. For their rheological description in different flow situations the eXtended Pom-Pom (XPP) and PTT-XPP models were used. A rotational rheometer (ARES 2000) with the SER Universal Testing Platform were used for the measurement of dynamic data and uniaxial extensional viscosity. It was shown that both processed mPPs (with and without peroxide) exhibit distinct behavior in uniaxial extensional viscosity in comparison to the virgin (linear) mPP. The XPP and PTT-XPP models proved their usefulness for a branching level quantification based on the measurements of steady shear and elongational viscosities. On the other hand, poorer models predictions of the transient extensional viscosity indicate absence of an H branching for the processed mPPs.

  Bylo provedeno srovnání tří rozdílných metalocénových polypropylénů [původní (lineární) mPP a (rozvětvené) mPPy připravené reaktivním vytlačováním s (0,01 hm.%) a bez peroxidu. Pro reologický popis v různých tokových situacích byly aplikovány eXtended Pom-Pom (XPP) a PTT-XPP modely. Pro měření dynamických dat a jednoosé elongační viskozity byl užit rotační reometr (ARES 2000) spolu s 'SER Universal Testing Platform'. Co se týče elongační viskozity bylo ukázáno, že oba zpracované (s a bez peroxidu) mPPy vykazují odlišné chování od původního mPP. Oba modely potvrdily svou užitečnost při stanovení stupně větvení založeném na měření netransietních smykových a elongačních viskozitách. Na druhé straně horší predikce transientní elongační viskozity indikuje absenci větvení typu H pro zpracované mPPy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0168722