Počet záznamů: 1

The Use of APCI-MS with HPLC and Other Separation Techniques for Identification of Carotenoids and Related Compounds

 1. 1.
  0319533 - MBU-M 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Řezanka, Tomáš - Olšovská, Jana - Sobotka, Miroslav - Sigler, Karel
  The Use of APCI-MS with HPLC and Other Separation Techniques for Identification of Carotenoids and Related Compounds.
  [Použití metody APCI-MS s HPLC a dalšími separačními technikami pro identifikaci karotenoidů a příbuzných látek.]
  Current Analytical Chemistry. Roč. 5, č. 1 (2009), s. 1-25 ISSN 1573-4110
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510
  Klíčová slova: triacylglycerols * atmospheric pressure chemical ionization * mass spectrometry
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 2.143, rok: 2009

  The heat labile carotenoids cannot be analyzed by gas chromatography (GC) and GC–mass spectrometry (GC–MS). The only useful method appears to be high-performance liquid chromatography (HPLC) with UV/visible (UV/Vis) or mass spectrometric detection (LC–MS). Reversed-phase HPLC (RP-HPLC) is a preferred method, which is frequently used with C18 stationary phase. APCI (atmospheric pressure chemical ionization) is an ideal method of ionization for carotenoids and related compounds

  Tepelně labilní karotenoidy nelze stanovovat plynovou chromatografií (GC) a kombinací GC–hmotnostní spektrometrie (GC–MS). Jedinou použitelnou metodou je vysokotlaká kapalinová chromatografie (HPLC) s různými typy detekce. HPLC na reversní fázi (RP-HPLC) se často používá se stacionární fází C18. Ideální metoda pro ionizaci karotenoidů je APCI (chemická ionizace při atmosférickém tlaku)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0168653