Počet záznamů: 1  

Measuring diffusion parameters in the brain: comparing the real-time iontophoretic method and diffusion-weighted magnetic resonance

 1. 1. 0318912 - UEM-P 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Voříšek, Ivan - Syková, Eva
  Measuring diffusion parameters in the brain: comparing the real-time iontophoretic method and diffusion-weighted magnetic resonance.
  [Měření difúních parametrů v mozku: porovnání iontoforetické metody v reálném čase a difúzně vážené magnetické rezonance.]
  Acta Physiologica. Roč. 195, č. 1 (2009), s. 101-110 ISSN 1748-1708
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC554
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: Apparent diffusion coefficient * Diffusion anisotropy * Extracellular matrix
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 2.810, rok: 2009

  The extracellular space (ECS) diffusion parameters influence the movement of ions, neuroactive substances, hormones and metabolites in the nervous tissue. They also affect extrasynaptic transmission, a mode of signal transmission dependent solely on diffusion. This review compares in detail two methods for studying diffusion in the brain: the real-time iontophoretic tetramethylammonium method for ECS volume fraction and tortuosity measurements and diffusion weighted-magnetic resonance imaging for measuring the apparent diffusion coefficient of water. The results obtained using both methods under physiological conditions (post-natal development, ageing) or in pathologies (brain injury, ischaemia) and their similarities and differences are discussed.

  Pohyb iontů, neuroaktivních látek, hormonů a metabolitů v nervové tkáni je ovlivněn difúzními vlastnostmi extracelulárního prostoru (ECP). Tato přehledná práce porovnává dvě metody meření difúze v mozku, elektrofyziologickou metodu sledující difúzi tetrametylamonia v ECP a metodu magnetické rezonance pro měření difúze vody. Výsledky získané oběma metodami jsou porovnávány za fyziologických podmínek (postnatální vývoj, stárnutí) i u modelů onemocnění a v patologických stavech (poranění mozku, ischemie).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0168203