Počet záznamů: 1  

DNA and glutathione interactions in cell-free media of asymmetric platinum(II) complexes cis- and trans-[PtCl2(isopropylamine)(1-methylimidazole)]: relations to their different antitumor effects

 1. 1. 0318550 - BFU-R 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Suchánková, Tereza - Vojtíšková, Marie - Reedijk, J. - Brabec, Viktor - Kašpárková, Jana
  DNA and glutathione interactions in cell-free media of asymmetric platinum(II) complexes cis- and trans-[PtCl2(isopropylamine)(1-methylimidazole)]: relations to their different antitumor effects.
  [Interakce asymetrických komplexů platiny cis- a trans-[PtCl2(isopropylamin)(1-methylimidazol)] s DNA a glutathionem v bezbuněčném prostředí: vztahy k jejich rozdílným protinádorovým účinkům.]
  Journal of Biological Inorganic Chemistry. Roč. 14, č. 1 (2009), s. 75-87 ISSN 0949-8257
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC06030; GA MŠk(CZ) ME08017; GA MŠk(CZ) OC08003; GA AV ČR(CZ) 1QS500040581; GA AV ČR(CZ) KAN200200651; GA AV ČR(CZ) IAA400040803; GA MZd(CZ) NR8562
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50040507; CEZ:AV0Z50040702
  Klíčová slova: DNA * platinum * cancer
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika
  Impakt faktor: 3.415, rok: 2009

  The global modification of mammalian and plasmid DNAs by the novel platinum compounds cis-[PtCl2(isopropylamine)(1-methylimidazole)] and trans-[PtCl2(isopropylamine)(1-methylimidazole)] and the reactivity of these compounds with reduced glutathione (GSH) were investigated. The results of this work support the hypothesis that platinum drugs that bind to DNA in a fundamentally different manner from that of conventional cisplatin may have altered pharmacological properties.

  Byly studovány globální modifikace savčí a plasmidové DNA novými komplexy platiny cis-[PtCl2(isopropylamin)(1-methylimidazol)] a trans-[PtCl2(isopropylamin)(1-methylimidazol)] a také reaktivita těchto látek s redukovanou formou glutathionu (GSH) v bezbuněčném prostředí. Výsledky této práce podporují hypotézu, že platinové komplexy, které se váží na DNA zásadně rozdílným způsobem oproti konvenční cisplatině, mohou mít pozměněné farmakologické účinky.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0167936