Počet záznamů: 1

Lower ionosphere response to external forcing: A brief review

 1. 1.
  0318469 - UFA-U 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Laštovička, Jan
  Lower ionosphere response to external forcing: A brief review.
  [Odezva dolní ionosféry na vnější vlivy: stručný přehled.]
  Advances in Space Research. Roč. 43, č. 1 (2009), s. 1-14 ISSN 0273-1177
  Grant CEP: GA ČR GA205/07/1367; GA ČR GA205/08/1356
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30420517
  Klíčová slova: lower ionosphere * space weather forcing * solar activity * solar forcing * atmospheric waves * atmospheric forcing
  Kód oboru RIV: DG - Vědy o atmosféře, meteorologie
  Impakt faktor: 1.079, rok: 2009

  There are two ways of external forcing of the lower ionosphere: (1) Forcing of solar origin from above, namely variations of solar radiation including flares, and space weather including geomagnetic storms. (2) Forcing of atmospheric origin from below, namely atmospheric waves (planetary, tidal, gravity and infrasonic), and phenomena associated with lightning flashes (red sprites, blue jets etc.). A brief review of the lower ionosphere response to these forcing is presented.

  Vnější vlivy na dolní ionosféru (oblast výšek 50-100 km) jsou: (1) Shora vlivy slunečního původu, konkrétně variace sluneční radiace včetně erupcí a kosmické počasí včetně geomagnetických bouří. (2) Zdola vlivy atmosférického původu, konkrétně atmosférické vlny (planetární, přílivové, gravitační a infrazvukové) a jevy spojené s blesky (red sprites, blue jets atd.). Je podán stručný přehled odezvy dolní ionosféry na tyto vnější vlivy.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0167877