Počet záznamů: 1  

Spectrometry of linear energy transfer and dosimetry measurements onboard spacecrafts and aircrafts

 1. 1. 0318267 - UJF-V 2009 RIV RU eng J - Článek v odborném periodiku
  Spurný, František - Ploc, Ondřej - Jadrníčková, Iva
  Spectrometry of linear energy transfer and dosimetry measurements onboard spacecrafts and aircrafts.
  [Spektrometrie lineárního přenosu energie a dozimetrická měření na palubách kosmických lodí a letadel.]
  Physics of Particles and Nuclei Letters. Roč. 6, č. 1 (2009), s. 70-77 ISSN 1547-4771
  Grant CEP: GA MŠk 1P05OC032; GA ČR(CZ) GD202/05/H031
  Grant ostatní:Evropské společenství(XE) ILSRA - 2004 - 248
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z10480505
  Klíčová slova: spectrometry * dosimetry * measurements
  Kód oboru RIV: BG - Jaderná, atomová a mol. fyzika, urychlovače

  This contribution describes an attempt to estimate the contribution of different components to the exposure level using MDU - Liulin energy deposition spectrometer and thermoluminescent detector (TLDs), in combination with a spectrometer of linear energy transfer (LET) based on track etch detectors. This equipment was exposed onboard: the International Space Station from 2001 to 2006.

  Článek popisuje pokus o stanovení příspěvku různých komponent k expozici na palubách kosmických lodí a letadel pomocí spektrometru depozic energie MDU-Liulin a termoluminiscenčních detektorů v kombinaci se spektrometrem lineárního přenosu energie založeného na trekových detektorech. Zařízení bylo exponováno na Mezinárodní kosmické stanici od r. 2001 do 2006.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0167727