Počet záznamů: 1  

Controlled preparation of thin fibrin films immobilized at solid surfaces

 1. 1. 0318203 - UMCH-V 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Riedel, Tomáš - Brynda, Eduard - Dyr, J. E. - Houska, Milan
  Controlled preparation of thin fibrin films immobilized at solid surfaces.
  [Kontrolovaný způsob přípravy tenkých fibrinových sítí imobilizovaných na povrchu.]
  Journal of Biomedical Materials Research. Part A. 88A, č. 2 (2009), s. 437-447 ISSN 1549-3296
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA400500507
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: fibrin gel coatings * thin films * tissue engineering
  Kód oboru RIV: CE - Biochemie
  Impakt faktor: 2.816, rok: 2009

  A technique for coating surfaces with attached fibrin structures without the formation of fibrin gel in bulk solution was developed. It is based on the catalytic effect of the surface-bound thrombin on fibrinogen stabilized with inhibitor which inhibits thrombin in solution but not the thrombin on the surface. Such an inhibitor is antithrombin, the effect of which may be enhanced with heparin.

  Vytvořili jsme postup, kterým lze pokrýt povrch tenkou vrstvou fibrinové sítě aniž by došlo k vytvoření fibrinové sítě v roztoku. Tento postup je založen na katalytickém účinku povrchově vázaného thrombinu na fibrinu s využitím inhibitorů, které inhibují thrombin v roztoku, ale nedokážou inhibovat thrombin navázaný na fibrinogenu. Příkladem takového inhibitoru je antithrombin III. Jeho účinek lze dále vylepšit heparinem.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0167676