Počet záznamů: 1  

Purinergic signalling in the nervous system: an overview

 1. 1. 0317733 - UEM-P 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Abbracchio, M. P. - Burnstock, G. - Verkhratsky, Alexei - Zimmermann, H.
  Purinergic signalling in the nervous system: an overview.
  [Purinergní přenos signálů v nervovém sytému: přehled.]
  Trends in Neurosciences. Roč. 32, č. 1 (2009), s. 19-29 ISSN 0166-2236
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: extracellular hydrolysis * behaviour
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 12.794, rok: 2009

  The beginning, the evolution of concept, the diversification of glia, glia in pathology, the integrating glia: what the future holds.

  Začátky výzkumu purinergníhoi přenosu, evoluce konceptu, diverzifikace glie, glie během patologických stavů, glie jako integrující element: předpoklady budoucího výzkumu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0167308