Počet záznamů: 1  

P2X Receptors and Synaptic Plasticity

 1. 1. 0317554 - UEM-P 2010 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Pankratov, Y. - Lalo, U. - Krishtal, A. - Verkhratsky, Alexei
  P2X Receptors and Synaptic Plasticity.
  [P2X receptory a synaptická plasticita.]
  Neuroscience. Roč. 158, č. 1 (2009), s. 137-148 ISSN 0306-4522
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: ATP * P2X receptors * synaptic plasticity
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
  Impakt faktor: 3.292, rok: 2009

  Adenosine triphosphate (ATP) is released in many synapses in the CNS either together with other neurotransmitters, such as glutamate and GABA, or on its own. Our results show, that activation of P2X receptors has multiple modulatory effects on synaptic plasticity, either inhibiting or facilitating the long-term changes of synaptic strength depending on physiological context.

  Adenosintrifosfát (ATP) se uvolňuje na mnoha synapsích v CNS buď dohromady s jinými neuropřenašeči, jako např. glutamát a GABA, nebo samostatně. Prokázali jsme, že aktivace P2X receptorů má mnohonásobný modulační účinek na synaptickou plasticitu, buď prostřednictvím inhibice, nebo facilitace dlouhodobých změn synaptické aktivity v závislosti na fyziologickém kontextu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0167168