Počet záznamů: 1  

Growth of extrusions in localized cyclic plastic straining

 1. 1. 0317052 - UFM-A 2009 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Polák, Jaroslav - Sauzay, M.
  Growth of extrusions in localized cyclic plastic straining.
  [Růst extruzí v důsledku lokalizované cyklické plastické deformace.]
  Materials Science and Engineering A-Structural materials. Roč. 500, č. 1-2 (2009), s. 122-129 ISSN 0921-5093
  Grant CEP: GA ČR GA101/07/1500
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: extrusion * strain localization * persistent slip band * vacancy
  Kód oboru RIV: JL - Únava materiálu a lomová mechanika
  Impakt faktor: 1.901, rok: 2009

  Cyclic strain localization into persistent slip bands produces on the surface of cyclically deformed materials persistent slip markings in the form of extrusions and intrusions. The localized cyclic plastic straining in persistent slip bands leads to the production and annihilation of dislocations as well as point defects. The effect of vacancy production and migration on the extrusion growth is treated under simplified conditions. At low temperatures when vacancies are immobile, a static extrusion is produced. At elevated temperature the diffusion equation is solved, a general expression for stabilized rate of extrusion growth is obtained and temperature dependence of the growth rate can be predicted. The predictions of the model are compared with experimental observations.

  Lokalizace cyklické deformace do perzistentních skluzových pásů má za následek vznik perzistentních skluzových stop na povrchu materiálu ve tvaru extruzí a intruzí. Lokalizovaná cyklická plastická deformace v perzistentních skluzových pásech vede ke vzniku a anihilaci dislokací a bodových poruch. Vliv generace vakancí na růst extruzí je řešen kvantitativně za zjednodušujících podmínek. Za nízkých teplot kdy jsou vakance nepohyblivé vzniká statická extruze. Pro zvýšené teploty je řešena difuzní rovnice a je získán obecný výraz pro stabilizovanou rychlost růstu extruze a její teplotní závislost. Předpovědi modelu jsou srovnány s experimenty.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0166801