Počet záznamů: 1  

Screening for acetylcholinesterase inhibitory activity in cyanobacteria of the genus Nostoc

 1. 1. 0316713 - MBU-M 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Zelík, Petr - Lukešová, Alena - Voloshko, L. N. - Štys, D. - Kopecký, Jiří
  Screening for acetylcholinesterase inhibitory activity in cyanobacteria of the genus Nostoc.
  [Screening inhibitorů acetylcholinesterasy u sinic rodu Nostoc.]
  Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry. Roč. 24, č. 2 (2009), s. 531-536 ISSN 1475-6366
  Grant CEP: GA MŠk ME 874
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50200510; CEZ:AV0Z60660521
  Klíčová slova: acetylcholinesterase * bioactivity * inhibitors
  Kód oboru RIV: EE - Mikrobiologie, virologie
  Impakt faktor: 1.496, rok: 2009

  Fifty-four cyanobacterial strains of the genus Nostoc from different habitats were screened for acetylcholinesterase (AChE) inhibitory activity. AChE inhibitory activity higher than 80 % was found in the crude extracts of the six Nostoc strains. Moderate AChE inhibitory activity over 40 % was found in seven Nostoc extracts. The chemical structure of the active metabolite responsible for acetylcholinesterase inhibition was identified in a crude extract of Nostoc sp. str. Lukešová 27/97 by using of various instrumental techniques (UV and IR spectroscopy, HPLC/DAD/MS, NMR, X-ray crystallography)

  54 kmenů sinic rodu Nostoc izolovaných z různých prostředí bylo otestováno na přítomnost látek inhibujících acetylcholinesterasu (AChE). Bylo identifikováno 6 kmenů s inhibiční aktivitou vyšší než 80 % a 7 kmenů se střední aktivitou nad 40 %. Chemická struktura látky způsobující inhibiční aktivitu u nejaktivnějšího kmene sinice Nostoc sp. str. Lukešová 27/97 byla stanovena pomocí kombinace různých instrumentálních technik (UV and IR spektroskopie, HPLC/DAD/MS, NMR, X-ray krystalografie)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0166551