Počet záznamů: 1  

Pre-primary stage of low strain rate creep in metals

 1. 1. 0315827 - UFM-A 2009 RIV CH eng J - Článek v odborném periodiku
  Kloc, Luboš - Sklenička, Václav
  Pre-primary stage of low strain rate creep in metals.
  [Předprimární stádium creepu kovových materiálů při nízkých rychlostech deformace.]
  Materials Science Forum. Roč. 604-605, - (2009), s. 351-356 ISSN 0255-5476.
  [Recent Developments in the Processing and Applications of Structural Metals and Alloys. Como, 22.06.2008-25.06.2008]
  Grant CEP: GA AV ČR IAA200410701
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z20410507
  Klíčová slova: low strain creep * primary creep * creep resistant steel
  Kód oboru RIV: JG - Hutnictví, kovové materiály

  Primary stage of creep process is a period when the creep rate is decreasing due to microstructure development. The dislocation density evolves to the dynamic equilibrium value related to the stress. In low-strain creep experiments, similar stage of decreasing strain rate is observed along with apparent transition to steady state. Deeper analysis of the parameters of the stage shows that the substance of the process must be different. The main reasons are: i) the strain is too small for dislocation substructure rearrangement, ii) stress and temperature dependencies of the transition strain and relaxation time do not correspond to any of the known primary creep processes, iii) the strain reached during the stage is almost fully recoverable, so that the deformation is rather anelastic. The transition strain observed in low strain rate experiments thus should be treated as a special „pre-primary“ stage, while the apparent secondary stage is in fact part of the primary creep stage.

  Primární stádium creepového procesu je doba, kdy vlivem vývoje mikrostruktury dochází k poklesu rychlosti creepu. Hustota dislokací se mění směrem k dynamické rovnováze závislé na aplikovaném napětí. U creepových experimentů s malými deformacemi je pozorováno podobné stádium klesající rychlosti deformace se zdánlivým přechodem ke stacionárnímu stavu. Podrobnější analýza parametrů však ukazuje, že podstata tohoto procesu musí být odlišná. Hlavní důvody jsou následující: i) deformace jsou příliš malé pro přestavbu dislokační substruktury, ii) napěťové a teplotní závislosti přechodové deformace a relaxační doby neodpovídají žádnému známému procesu primárního creepu, iii) dosažená deformace je téměř zcela vratná, takže má charakter spíše anelastický než plastický. Přechodová deformace u creepových experimentů s malou rychlostí deformace představuje speciální předprimární stádium, zatímco zdánlivé stacionární stádium je pouze částí pomalu probíhajícího normálního primárního stadia.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0165922