Počet záznamů: 1  

Breeding resource distribution affects selection gradients on male phenotypic traits: experimental study on lifetime reproductive success in the bitterling fish (Rhodeus amarus)

 1. 1. 0315398 - UBO-W 2009 RIV US eng J - Článek v odborném periodiku
  Reichard, Martin - Ondračková, Markéta - Bryjová, Anna - Smith, C. - Bryja, Josef
  Breeding resource distribution affects selection gradients on male phenotypic traits: experimental study on lifetime reproductive success in the bitterling fish (Rhodeus amarus).
  [Rozmístění zdrojů ovlivňuje selekční gradienty samčích fenotypových znaků: experimentální studie celoživotní reprodukční úspěšnosti hořavky duhové (Rhodeus amarus).]
  Evolution. Roč. 63, č. 2 (2009), s. 377-390 ISSN 0014-3820
  Grant CEP: GA AV ČR KJB600930501
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z60930519
  Klíčová slova: directional selection gradient * individual and population consequences of behavior * opportunity for selection * parentage analysis * sexual selection * reproductive effort
  Kód oboru RIV: EG - Zoologie
  Impakt faktor: 5.429, rok: 2009

  The spatial distribution of breeding resources can have pronounced demographic and evolutionary consequences. We used 20 experimental groups of the bitterling (Rhodeus amarus), an annual fish with a promiscuous, resource-based mating system and extended breeding season to investigate how the spatial distribution of bitterling oviposition sites affected offspring production, variation in reproductive success and directional selection on phenotypic traits. We did not detect any effect of resource distribution on offspring production or variation in reproductive success among individual fish, though variation between replicates was higher with a clumped distribution. Breeding resource distribution had a significant effect on selection on male phenotypic traits. Stronger directional selection on traits associated with intra-sexual competition, gonad mass and the extent of red, carotenoid-based pigment in the iris, was detected with a clumped distribution.

  Demografické a ekologické faktory mohou ovlivňovat populační dynamiku a evoluční parametry populací. Studovali jsme celoživotní reprodukční úspěšnost u 20 experimentálních populací hořavky - jak prostorové rozmístění mlžů ovlivňuje celkovou produkci potomstva v populaci, variabilitu v reprodukční úspěšnosti mezi samci a mezi samicemi a selekci na jednotlivé fenotypové znaky. Prostorové rozmístění mlžů nemělo žádný vliv na průměrný počet potomstva a variabilitu v reprodukční úspěšnosti mezi samci, avšak variabilita mezi populacemi byla významně vyšší při nahloučeném rozmístění mlžů. Rozmístění mlžů mělo výrazný vliv na selekci určitých fenotypových znaků. Při nahloučeném rozmístění mlžů jsme zjistili významnou pozitivní selekci spojenou se znaky důležitými při soupeření mezi samci – velikostí gonád (zajišťující úspěch v kompetici spermií) a červeným zbarvením oční duhovky indikující dominantní status (úspěch v soupeření o teritorium).
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0165609