Počet záznamů: 1

Internal fabric development in complex lava domes

 1. 1.
  0313728 - GFU-E 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Závada, Prokop - Kratinová, Zuzana - Kusbach, V. - Schulmann, K.
  Internal fabric development in complex lava domes.
  [Vývoj vnitřních staveb ve složených lávových dómech.]
  Tectonophysics. Roč. 466, č. 1-2 (2009), s. 101-113 ISSN 0040-1951
  Grant CEP: GA AV ČR KJB301110703; GA AV ČR KJB300120702
  Grant ostatní:GA ČR(CZ) GA205/03/0204
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
  Klíčová slova: analogue modeling * lava extrusion * exogenous growth * crystal-rich lava * AMS
  Kód oboru RIV: DB - Geologie a mineralogie
  Impakt faktor: 1.935, rok: 2009

  This work describes the results of analogue modeling simulating lava dome growth using plaster of Paris and a hydraulic squeezer apparatus. The dome shape development, and internal flow structure and magnetic fabric pattern enabled to understand the growth dynamics of natural lava domes. Rheological properties of used analogue material well correspond with expected behavior of natural lavas with higher content of crystals (e.g. andesites and dacites). The analogue modeling apparatus consists of a hydraulic squeezer and a container from which the plaster is forcefully injected into a perspex box filled with sand. The growth of most of the model lava domes has shown at first symmetric growth, which was followed by asymmetric emplacement of distinct portions of the analogue material that had lobate shape in vertical cross-sections.

  Práce shrnuje výsledky škálovaného analogového modelování lávových dómů s pomocí sádry a hydraulické aparatury. Vývoj tvaru těles, uspořádání jejich vnitřních tokových struktur a magnetických staveb umožnilo pochopit principy, které řídí dynamiku růstu přírodních lávových dómů. Reologické vlastnosti použitého analogového materiálu dobře odpovídají předpokládánému chování přírodních láv s větším množstvím krystalů (např. andezity nebo dacity). Analogová aparatura se stává z hydraulického lisu a nádoby, ze které je sádra silou lisu vytlačována válcovým přívodním kanálem do plexisklové nádoby s pískem. Růst většiny modelových lávových dómů ukazoval nejdříve symetrické roztékání materiálu, po kterém následovala etapa nesymetrického růstu a postupné vmístění dílčích porcí analogového materiálu, které mají ve vertikálním řezu lalokovitý tvar.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164460