Počet záznamů: 1  

Problematic non-double-couple mechanism of the 2002 Amfilochia Mw5 earthquake, Western Greece

 1. 1. 0313526 - GFU-E 2009 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Adamová, Petra - Sokos, E. - Zahradník, J.
  Problematic non-double-couple mechanism of the 2002 Amfilochia Mw5 earthquake, Western Greece.
  [Problematické non-DC složky zemětřesení Amfilochia, 2002, Mw5, západní Řecko.]
  Journal of Seismology. Roč. 13, č. 1 (2009), s. 1-12 ISSN 1383-4649
  Grant ostatní:EC(XE) 004043(GOCE)-3HAZ-CORINTH; GA ČR(CZ) GA205/07/0502; GA UK(CZ) 279/2006/B-GEO/MFF
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30120515
  Klíčová slova: moment tensor * iterative deconvolution * regional data * waveform inversion * deviatoric solution * source complexity * focal mechanism
  Kód oboru RIV: DC - Seismologie, vulkanologie a struktura Země
  Impakt faktor: 1.097, rok: 2009

  Two seismic agencies reported a very low double-couple percentage (DC%) of the Amfilochia earthquake, of about 30% and 60%, by Schweizerischer Erdbebendienst and Mediterranean Very Broadband Seismographic Network, respectively. Near-regional waveforms, carefully analyzed in this paper for the DC%, suggested a higher DC%, ranging from 75 to 100, dependent on the uncertainty of the source position (optimum value DC% = 93).

  Pro zemětřesení Amfilochia je hlášena dvěmi agenturami velmi nízká složka čistého smyku (DC%) – 30% a 60% pro agentury SED a MEDNET. V tomto článku jsme pečlivě analyzovali blízké regionální seismogramy z hlediska procenta čistého smyku, předpokládali jsme vyšší hodnotu DC% mezi 75 a 100 v závislosti na nejistotě pozice zdroje (optimální hodnota DC% = 93). Důraz je kladen na jednoduchou interpretaci (jasněji doloženou blízkými regionálními daty), že zemětřesení Amfilochia byl téměř čistý střižný jev.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0164322