Počet záznamů: 1  

Biomateriál na bázi nanovlakenných vrstev a způsob jeho přípravy

 1. 1. 0308475 - UEM-P 2010 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Lesný, Petr - Syková, Eva - Michálek, Jiří - Přádný, Martin - Jirsák, O. - Martinová, L.
  Biomateriál na bázi nanovlakenných vrstev a způsob jeho přípravy.
  [Biomaterial Based on Nanofibrillar Layers and Method of Preparation thereof.]
  Česká republika: Úřad průmyslového vlastnictví: Česká republika: Úřad průmyslového vlastnictví, 2009. Vlastník: Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., Technická univerzita Liberec. Datum podání přihlášky: 23.01.2007. Datum udělení patentu: 02.07.2009. Číslo patentu: 300805
  Grant CEP: GA MŠk 1M0538
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390703; CEZ:AV0Z40500505
  Klíčová slova: tissue replacements * nanofiber nonwovens * cellular adhesion
  Kód oboru RIV: EI - Biotechnologie a bionika

  Vynález se týká biomateriálu na bázi nanovlákenných vrstev sestávajícího alespoň z jedné nanovlákenné vrstvy a ľivých buněk pevně spojených s touto nanovlákennou vrstvou, přičemľ nanovlákenná vrstva je tvořena syntetickými polymery nebo kopolymery monomerů vybraných ze skupiny zahrnující estery kyseliny methakrylové, amidy kyseliny methakrylové, polyurethany, polyvinylalkohol a polymery odvozené od kyseliny mléčné a jejích derivátů, a způsobu jeho přípravy.

  The invention relates to a biomaterial based on nanofibrillar layers, which consists of at least one nanofibrillar layer and living cells firmly connected with this nanofibrillar layer, wherein the nanofibrillar layer is formed by synthetic polymers or co-polymers of monomers selected from the group comprising methacrylic acid esters, methacrylic acid amides, poly urethanes, polyvinyl alcohols and polymers derived from lactic acid and its derivatives, and to a method of preparation thereof.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0160951