Počet záznamů: 1

Astrocytes in control of biophysical properties of the extracellular space

 1. 1.
  0306239 - UEM-P 2009 RIV US eng M - Část monografie knihy
  Vargová, Lýdia - Syková, Eva
  Astrocytes in control of biophysical properties of the extracellular space.
  [Vliv astrocytů na biofyzikální vlastnosti extracelulárního prostoru.]
  Astrocytes in (patho)physiology of the nervous system.. Boston: Springer, 2009 - (Parpura, V. - Haydon, P.G.), s. 225-250. ISBN 978-0-387-79491-4
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LC554
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512
  Klíčová slova: Astrocytes * Extrasynaptic Transmission * Glial cell
  Kód oboru RIV: FH - Neurologie, neurochirurgie, neurovědy

  Astrocytes are active elements in signal transmission in nervous tissue as their structural changes during various physiological and pathological states affect both synaptic as well as extrasynaptic volume transmission.

  Astrocyty představují aktivní prvek při přenosu signálů v nervové tkáni, jelikož jejich strukturální změny během různých fyziologických a patologických stavů ovlivňují jak synaptický tak extrasynaptický objemový přenos.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0159322