Počet záznamů: 1  

Jednotka pro vymrazování těkavých sloučenin

 1. 1. 0083725 - UIACH-O 2012 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Matoušek, Tomáš
  Jednotka pro vymrazování těkavých sloučenin.
  [Unit for cryotrapping of volatile compounds.]
  2011. Vlastník: Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 23.11.2011. Číslo patentu: 302885
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400310507
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40310501
  Klíčová slova: cryotrapping * volatile compounds * trace element analysis
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1021791&lan=cs

  Jednotka pro vymrazováním těkavých sloučenin je tvořena tepelně isolovanou uzavřenou nádobou, ve které je umístěna vymrazovací trubice s ohřevem. Tato nádoba má u dna otvor a na horním konci vývod plynu, který lze uzavřít ventilem. Celá nádoba je ponořená v zásobníku na kapalný dusík. Když je ventil otevřen, hladina kapalného dusíku uvnitř nádoby a v zásobníku jsou vyrovnány a vymrazovací trubice je chlazena. Při uzavřeném ventilu a zapnutém ohřevu odpařený dusík vytěsňuje kapalný dusík z nádoby a vymrazovací trubice chlazena není.

  A unit for cryotrapping of volatile compounds consists of thermally insulated closed flask, in which is placed a cryotrapping tube with heating. This flask has an opening near the bottom and an outlet at the upper end, which can be closed by a vent. The flask is immersed in a liquid nitrogen container. When the vent is open, the levels of liquid nitrogen inside the flask and in the container are equal and the cryotrapping tube is cooled. When the vent is closed and the heating on, evaporating nitrogen gas displaces liquid nitrogen out of the flask and the cryotrapping tube is not cooled.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0146867