Počet záznamů: 1  

Modulární konstrukce atomizátoru hydridů pro atomovou absorpční spektrometrii

 1. 1. 0083722 - UIACH-O 2012 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Dědina, Jiří - Grossová, Olga
  Modulární konstrukce atomizátoru hydridů pro atomovou absorpční spektrometrii.
  [Modular construction of hydride atomizer for atomic absorption spectrometry.]
  2011. Vlastník: Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i. Datum udělení patentu: 7.9.2011. Číslo patentu: 302756
  Grant CEP: GA AV ČR IAA400310507
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40310501
  Klíčová slova: hydride atomizer * atomic absorption spectrometry * optical tube
  Kód oboru RIV: CB - Analytická chemie, separace
  http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=937752&lan=cs

  Vynález se týká nové konstrukce zařízení pro atomizaci těkavých sloučenin pro atomovou absorpční spektrometrii. Toto zařízení umožňuje výměnu optické trubice atomizátoru a, hlavně, využívat optických trubic také z jiných materiálů než je tavený křemen.

  A novel modular L-shaped design of hydride atomizer for atomic absorption spectrometry is described. It makes it possible to replace the optical tube of the atomizer and, mainly, to employ optical tubes made also from other materials than fused quartz.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0146866