Počet záznamů: 1  

Surface modification of hydrogels based on poly(2-hydroxyethyl methacrylate) with extracellular matrix proteins

 1. 1. 0082723 - UMCH-V 2009 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Brynda, Eduard - Houska, Milan - Kysilka, J. - Přádný, Martin - Lesný, Petr - Jendelová, Pavla - Syková, Eva
  Surface modification of hydrogels based on poly(2-hydroxyethyl methacrylate) with extracellular matrix proteins.
  [Modifikace povrchu hydrogelů z poly(2-hydroxyethyl methacrylatu) proteiny mezibuněčné hmoty.]
  Journal of Materials Science-Materials in Medicine. Roč. 20, č. 4 (2009), s. 909-915 ISSN 0957-4530
  Grant CEP: GA AV ČR(CZ) IAA400500507; GA AV ČR KAN200670701; GA AV ČR 1QS400500558; GA ČR GA309/06/1246
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z40500505; CEZ:AV0Z50390703
  Klíčová slova: hydrogel * surface modification * extracellular matrix proteins * cell seeding
  Kód oboru RIV: CD - Makromolekulární chemie
  Impakt faktor: 1.955, rok: 2009

  Infrared attenuated total reflection spectroscopy was used for in situ observation of the deposition of collagen I on poly(2-hydroxyethyl methacrylate-co-methacrylic acid, 2.9%) hydrogels and subsequent attachment of laminin or fibronectin on the collagen surface. The collagen layers with attached laminin or fibronectin were stable on hydrogel surface in physiological solution. The modification with collagen and particularly with collagen and laminin or fibronectin allowed the adhesion and growth of mesenchymal stromal cells and astrocytes on the hydrogel surface.

  Infračervená reflexní spektroskopie (IR ATR) byla použita pro in situ pozorování depozice kolagenu I na poly(2-hydroxyethyl methacrylate-co-methacrylic acid, 2.9%) hydrogel a následného připojení lamininu nebo fibronektinu na povrch kolagenu. Kolagenové vrstvy s přichyceným lamininem nebo fibronektinem byly stabilní ve fyziologickém roztoku. Modifikace kolagenem a zvláště pak kolagenem s připojeným lamininem nebo fibronektinem umožnila adhezi a růst mesenchymálních stromálních buněk a astrocytů na povrchu hydrogelu.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0146207