Počet záznamů: 1  

Způsob výroby vlákenných biodegradabilních krycích materiálů jako nosičů léčiv s řízeným uvolňováním

 1. 1. 0044409 - UEM-P 2010 RIV CZ cze P - Patentový dokument
  Syková, Eva - Amler, Evžen - Filová, Eva - Rampichová, Michala - Lukáš, D. - Košťálová, E. - Očeretna, L. - Martinová, L. - Řeháková, M.
  Způsob výroby vlákenných biodegradabilních krycích materiálů jako nosičů léčiv s řízeným uvolňováním.
  [Process for preparing fibrous biologically degradable materials serving as controlled release-medicament carriers.]
  Česká republika: Úřad průmyslového vlastnictví, 2009. Vlastník: Ústav experimentální medicíny AV ČR, v.v.i., Technická univerzita v Liberci. Datum podání přihlášky: 22.03.2006. Datum udělení patentu: 15.01.2009. Číslo patentu: 300142
  Grant CEP: GA AV ČR IAA500390702; GA AV ČR(CZ) 1ET400110403
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z50390512; CEZ:AV0Z50390703
  Klíčová slova: Biodegradable material * controlled release * drug delivery
  Kód oboru RIV: BO - Biofyzika

  Řešení se týká způsobu výroby vlákenných biodegradabilních krycích materiálů jako nosičů léčiv s řízeným uvolňováním s tím, že povrch nosiče tvořeného pleteninou a/nebo netkanou textilií, je impregnován kapalinami, roztoky, gely nebo taveninami, nosič se dále vysušuje a po vysušení se nosič připevní ke kolektoru přístroje pro elektrostatické zvlákňování k zajištění přívodu zvlákňovacího biodegradabilního polymeru, vzniklou přitažlivou elektrostatickou sílou se překonají soudržné mezimolekulární síly v roztoku, který obsahuje směs biodegradabilních polymerů a liposomy, tím je integrován do vznikajícího vlákna.

  The present invention relates to a process for preparing fibrous biologically degradable materials serving as controlled release-medicament carriers wherein the surface of a carrier formed by a knitwear and/or non-woven fabric is impregnated with liquids, solutions, gels or melts, the carrier being further dried and after drying being attached to a collector of an electrostatic spinning apparatus to ensure supply of a spinning biologically degradable polymer. The arising electrostatic force overcomes cohesive intermolecular forces in a solution that contains a mixture of biologically degradable polymers and liposomes thus causing integration of the biologically degradable materials into the fiber just arising.
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0137194