Vyžádat soubor

Reference/citace:  Doležal, Adam. Eutanazie: právní komparace ve vybraných evropských státech. emVnitřní lékařství. /em 2018, 64(3), 257-265. ISSN 0042-773X.

Vyžádané dokumenty:  Eutanazie- právní komparace....pdf - Vydavatelský postprint

Tento vyžádaný dokument není dostupný v režimu otevřeného přístupu (open access). Prostřednictvím níže dostupného formuláře však můžete požádat autora o kopii dokumentu. Pokud bude Vaše žádost akceptována, dokument obdržíte e-mailem.

Pole označena znakem * je nutné vyplnit.

(Universities, research institutions, associations …)

Eutanazie- právní komparace....pdf
Captcha
zde. *