Vyžádat soubor

Reference/citace:  BALCAR, Bohuslav, JECH, Thomas. Weak Distributivity. A Problem of von Neumann and the Mystery of Measurability. emBulletin of Symbolic Logic. /em 2006, 12(2), 241-266. ISSN 1079-8986.

Vyžádané dokumenty:  Balcar2.pdf - Vydavatelský postprint

Tento vyžádaný dokument není dostupný v režimu otevřeného přístupu (open access). Prostřednictvím níže dostupného formuláře však můžete požádat autora o kopii dokumentu. Pokud bude Vaše žádost akceptována, dokument obdržíte e-mailem.

Pole označena znakem * je nutné vyplnit.

(Universities, research institutions, associations …)

Balcar2.pdf
Captcha
zde. *