Vyžádat soubor

Reference/citace:  ŠESTÁK, Jozef, DUŠA, Filip, TÝČOVÁ, Anna, PŘIKRYL, Jan, FORET, František. Miniaturization and Microchips. In: FANALI, Salvatore, ed. emLiquid Chromatography: Fundamentals and Instrumentation/em. emVolume 1./em 3rd edition. Elsevier, 2023. ISBN 978-0-323-99968-7.

Vyžádané dokumenty:  0563053.pdf - Autorský postprint

Tento vyžádaný dokument není dostupný v režimu otevřeného přístupu (open access). Prostřednictvím níže dostupného formuláře však můžete požádat autora o kopii dokumentu. Pokud bude Vaše žádost akceptována, dokument obdržíte e-mailem.

Pole označena znakem * je nutné vyplnit.

(Universities, research institutions, associations …)

0563053.pdf
Captcha
zde. *