Vyžádat soubor

Reference/citace:  POSITSELSKI, Leonid. Contramodules over pro-perfect topological rings. emForum Mathematicum. /em 2022, 34(1), 1-39. ISSN 0933-7741. E-ISSN 1435-5337

Vyžádané dokumenty:  Positselski1.pdf - Vydavatelský postprint

Tento vyžádaný dokument není dostupný v režimu otevřeného přístupu (open access). Prostřednictvím níže dostupného formuláře však můžete požádat autora o kopii dokumentu. Pokud bude Vaše žádost akceptována, dokument obdržíte e-mailem.

Pole označena znakem * je nutné vyplnit.

(Universities, research institutions, associations …)

Positselski1.pdf
Captcha
zde. *