Vyžádat soubor

Reference/citace:  SOUKUP, Karel, HEJTMÁNEK, Vladimír, ČÁRSKÝ, Milan, KAŠTÁNEK, František, TOPKA, Pavel, ŠOLCOVÁ, Olga, BENEŠ, D., PEŠEK, T. emFunkční vzorek nového paliva 1. TN01000048/05 – V002/em. Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. - REMA a.s., 2019. Funkční vzorek nový typ paliva. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11104/0323136

Vyžádané dokumenty:  TN01000048_05_V002.docx - Autorský postprint

Tento vyžádaný dokument není dostupný v režimu otevřeného přístupu (open access). Prostřednictvím níže dostupného formuláře však můžete požádat autora o kopii dokumentu. Pokud bude Vaše žádost akceptována, dokument obdržíte e-mailem.

Pole označena znakem * je nutné vyplnit.

(Universities, research institutions, associations …)

TN01000048_05_V002.docx
Captcha
zde. *