Vyžádat soubor

Reference/citace:  SKUHROVCOVÁ, L., KOCÍK, J., KOLENA, J., KUNRTOVÁ, D., ŠOLCOVÁ, Olga, SOUKUP, Karel, KALUŽA, Luděk. emHeterogenní katalyzátor pro hydrogenolýzu přírodních polyolů/em. Užitný vzor 35662. 14. 12. 2021. Dostupné z: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/UtilityModels/FullDocuments/FDUM0035/uv035662.pdf

Vyžádané dokumenty:  uv035662.pdf - Vydavatelský postprint

Tento vyžádaný dokument není dostupný v režimu otevřeného přístupu (open access). Prostřednictvím níže dostupného formuláře však můžete požádat autora o kopii dokumentu. Pokud bude Vaše žádost akceptována, dokument obdržíte e-mailem.

Pole označena znakem * je nutné vyplnit.

(Universities, research institutions, associations …)

uv035662.pdf
Captcha
zde. *