Vyžádat soubor

Reference/citace:  LEDNICKÁ, Markéta, KUKUTSCH, Radovan. Seismological Monitoring of Rockfalls as a Tool to Study Weathering Processes at the Geoheritage Site Žebračka Mine in Mining District of Zlaté Hory (Czech Republic). emGeoheritage. /em 2021, 13(2), 40. ISSN 1867-2477. E-ISSN 1867-2485

Vyžádané dokumenty:  UGN_0542967.pdf - Jiná

Tento vyžádaný dokument není dostupný v režimu otevřeného přístupu (open access). Prostřednictvím níže dostupného formuláře však můžete požádat autora o kopii dokumentu. Pokud bude Vaše žádost akceptována, dokument obdržíte e-mailem.

Pole označena znakem * je nutné vyplnit.

(Universities, research institutions, associations …)

UGN_0542967.pdf
Captcha
zde. *