Vyžádat soubor

Reference/citace:  NOVÁKOVÁ LACHMANOVÁ, Štěpánka, VAVREK, František, SEBECHLEBSKÁ, Táňa, KOLIVOŠKA, Viliam, VALÁŠEK, M., HROMADOVÁ, Magdaléna. Charge transfer in self-assembled monolayers of molecular conductors containing tripodal anchor and terpyridine-metal redox switching element. emElectrochimica acta. /em 2021, 384(JUL 2021)), 138302. ISSN 0013-4686. E-ISSN 1873-3859

Vyžádané dokumenty:  0542198.pdf - Vydavatelský postprint

Tento vyžádaný dokument není dostupný v režimu otevřeného přístupu (open access). Prostřednictvím níže dostupného formuláře však můžete požádat autora o kopii dokumentu. Pokud bude Vaše žádost akceptována, dokument obdržíte e-mailem.

Pole označena znakem * je nutné vyplnit.

(Universities, research institutions, associations …)

0542198.pdf
Captcha
zde. *