Vyžádat soubor

Reference/citace:  SOUČEK, Kamil, GONG, Libin, WACLAWIK, Petr, VAVRO, Martin. em3D geomechanický matematický model ražeb, výstavba PVP Bukov II. etapa/em. 1. Ostrava, ÚGN AV ČR, v. v. i.: DIAMO, státní podnik, 2020.

Vyžádané dokumenty:  UGN_0532854.pdf - Vydavatelský postprint

Tento vyžádaný dokument není dostupný v režimu otevřeného přístupu (open access). Prostřednictvím níže dostupného formuláře však můžete požádat autora o kopii dokumentu. Pokud bude Vaše žádost akceptována, dokument obdržíte e-mailem.

Pole označena znakem * je nutné vyplnit.

(Universities, research institutions, associations …)

UGN_0532854.pdf
Captcha
zde. *