Vyžádat soubor

Reference/citace:  DYNDA, Jiří. Slavic Anthropogony Myths. Body and Corporeality in the Slavic Narratives about the Creation of Man. In: LAJOYE, P., ed. emNew Researches on the religion and mythology of the Pagan Slavs/em. Lisieux: Lingva, 2019, s. 7-24. Histoire - mythes - folklore. ISBN 979-10-94441-46-6.

Vyžádané dokumenty:  Dynda Anthropogony FINAL.pdf - Vydavatelský postprint

Tento vyžádaný dokument není dostupný v režimu otevřeného přístupu (open access). Prostřednictvím níže dostupného formuláře však můžete požádat autora o kopii dokumentu. Pokud bude Vaše žádost akceptována, dokument obdržíte e-mailem.

Pole označena znakem * je nutné vyplnit.

(Universities, research institutions, associations …)

Dynda Anthropogony FINAL.pdf
Captcha
zde. *