Vyžádat soubor

Reference/citace:  KUČERA, Jan, KAMENÍK, Jan, SABOL, J., ŠESTÁK, B., KOLÁŘ, P., ROMAN, M. Stanovení prvkového složení drog neutronovou aktivační analýzou pro zjišťování jejich původu - studie proveditelnosti. In: emSborník příspěvků z mezinárodní vědecké kriminalistické konference Pokroky v kriminalistice 2017/em. 2017. Praha: Kriminalistický ústav Praha, 2018, s. 101-110. ISBN 978-80-7251-485-4.

Vyžádané dokumenty:  0497547.pdf - Jiná

Tento vyžádaný dokument není dostupný v režimu otevřeného přístupu (open access). Prostřednictvím níže dostupného formuláře však můžete požádat autora o kopii dokumentu. Pokud bude Vaše žádost akceptována, dokument obdržíte e-mailem.

Pole označena znakem * je nutné vyplnit.

(Universities, research institutions, associations …)

0497547.pdf
Captcha
zde. *