Vyžádat soubor

Reference/citace:  BOJAR, O., DĚCHTĚRENKO, Filip, ZELENINA, M. A Pilot Eye-Tracking Study of WMT-Style Ranking Evaluation. In: REHM, G., ed. emTranslation Evaluation: From Fragmented Tools and Data Sets to an Integrated Ecosystem: Proceedings/em. Portorož: LREC 2016 Workshop, 2016, s. 20-26. ISBN N. Dostupné z: http://www.cracking-the-language-barrier.eu/wp-content/uploads/LREC-2016-MT-Eval-Workshop-Proceedings.pdf

Vyžádané dokumenty:  0486100 C Děchtěrenko LREC-2016-MT-Eval-Workshop-Proceedings.pdf - Autorský preprint

Tento vyžádaný dokument není dostupný v režimu otevřeného přístupu (open access). Prostřednictvím níže dostupného formuláře však můžete požádat autora o kopii dokumentu. Pokud bude Vaše žádost akceptována, dokument obdržíte e-mailem.

Pole označena znakem * je nutné vyplnit.

(Universities, research institutions, associations …)

0486100 C Děchtěrenko LREC-2016-MT-Eval-Workshop-Proceedings.pdf
Captcha
zde. *