Vyžádat soubor

Reference/citace:  HRABEC, O., POLÁČKOVÁ ŠOLCOVÁ, Iva. Čtení stylu – hermeneutická spirála ve hře. In: KONEČNÁ, H., KAJANOVÁ, A., DOSKOČIL, O., eds. emSborník abstraktů: XVI. ročník česko-slovenské konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku/em. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2017, s. 29-30. ISBN 978-80-7394-635-7. Dostupné z: http://qak.upol.cz/wp-content/uploads/2017/02/sbornik_QAK2017_print.pdf

Vyžádané dokumenty:  0480560 A Hrabec, Poláčková Čtení stylu.pdf - Autorský preprint

Tento vyžádaný dokument není dostupný v režimu otevřeného přístupu (open access). Prostřednictvím níže dostupného formuláře však můžete požádat autora o kopii dokumentu. Pokud bude Vaše žádost akceptována, dokument obdržíte e-mailem.

Pole označena znakem * je nutné vyplnit.

(Universities, research institutions, associations …)

0480560 A Hrabec, Poláčková Čtení stylu.pdf
Captcha
zde. *