Vyžádat soubor

Reference/citace:  BAREŠOVÁ, Magdalena, PIVOKONSKÝ, Martin, NOVOTNÁ, Kateřina, NAČERADSKÁ, Jana, BRÁNYIK, T. An application of cellular organic matter to coagulation of cyanobacterial cells (Merismopedia tenuissima). emWater Research. /em 2017, 122(October), 70-77. ISSN 0043-1354

Vyžádané dokumenty:  Baresova et al., An application of cellular organic matter to coagulation of cyanobacterial cells (Merismopedia tenuissima), 2017.pdf - Vydavatelský postprint

Tento vyžádaný dokument není dostupný v režimu otevřeného přístupu (open access). Prostřednictvím níže dostupného formuláře však můžete požádat autora o kopii dokumentu. Pokud bude Vaše žádost akceptována, dokument obdržíte e-mailem.

Pole označena znakem * je nutné vyplnit.

(Universities, research institutions, associations …)

Baresova et al., An application of cellular organic matter to coagulation of cyanobacterial cells (Merismopedia tenuissima), 2017.pdf
Captcha
zde. *