Vyžádat soubor

Reference/citace:  BOHÁČEK, Jaroslav, ŠUBRT, Jan, KOLOUCH, A., BEZDIČKA, Petr, KRÝSA, J., PULIŠOVÁ, Petra, PETERKA, F., JIRKOVSKÝ, Jaromír, VEČERNÍKOVÁ, Eva. emZpůsob přípravy fotokatalyticky aktivního materiálu s pěnovou strukturou/em. Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.- Vysoká škola chemicko-technologická v Praze - Advanced technology Group s.r.o. -Technická univerzita v Liberci - Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. Patentový spis 305801. 10. 2. 2016.

Vyžádané dokumenty:  Způsob.pdf - Jiná

Tento vyžádaný dokument není dostupný v režimu otevřeného přístupu (open access). Prostřednictvím níže dostupného formuláře však můžete požádat autora o kopii dokumentu. Pokud bude Vaše žádost akceptována, dokument obdržíte e-mailem.

Pole označena znakem * je nutné vyplnit.

(Universities, research institutions, associations …)

Způsob.pdf
Captcha
zde. *