Vyžádat soubor

Reference/citace:  VYCHODILOVÁ, Hana, ČERVENKOVÁ ŠŤASTNÁ, Lucie, ŽITKA, Jan, RANDOVÁ, A., HOVORKA, Š., IZÁK, Pavel. Enantiomers and Their Interactions with Chiral Membran. In: MARKOŠ, J., ed. emProceedings of the 42nd International Conference of SSCHE/em. Bratislava: Slovak Society of Chemical Engineering, 2015, s. 72. ISBN 978-80-89475-14-8.

Vyžádané dokumenty:  SKMBT_C22015060115292.pdf - Vydavatelský postprint

Tento vyžádaný dokument není dostupný v režimu otevřeného přístupu (open access). Prostřednictvím níže dostupného formuláře však můžete požádat autora o kopii dokumentu. Pokud bude Vaše žádost akceptována, dokument obdržíte e-mailem.

Pole označena znakem * je nutné vyplnit.

(Universities, research institutions, associations …)

SKMBT_C22015060115292.pdf
Captcha
zde. *