Vyžádat soubor

Reference/citace:  AMROUCHE, Ch., MESLAMENI, M., NEČASOVÁ, Šárka. Linearized Navier-Stokes equations in R3: an approach in weighted Sobolev spaces. emDiscrete and Continuous Dynamical systems - Series S. /em 2014, 7(5), 901-916. ISSN 1937-1632. E-ISSN 1937-1179

Vyžádané dokumenty:  Necasova5.pdf - Vydavatelský postprint

Tento vyžádaný dokument není dostupný v režimu otevřeného přístupu (open access). Prostřednictvím níže dostupného formuláře však můžete požádat autora o kopii dokumentu. Pokud bude Vaše žádost akceptována, dokument obdržíte e-mailem.

Pole označena znakem * je nutné vyplnit.

(Universities, research institutions, associations …)

Necasova5.pdf
Captcha
zde. *