Vyžádat soubor

Reference/citace:  Kačírková, Marie, Žitka, Jan, Sysel, P., Storch, Jan, Izák, Pavel. Membrane Separation of Racemic Mixtures. In: Kujawski, W., Jarzynka, K., eds. emProgramme Booklet/em. -: -, 2011, 95 /P 15/. ISBN N.

Vyžádané dokumenty:  20120308231130.pdf - Vydavatelský postprint

Tento vyžádaný dokument není dostupný v režimu otevřeného přístupu (open access). Prostřednictvím níže dostupného formuláře však můžete požádat autora o kopii dokumentu. Pokud bude Vaše žádost akceptována, dokument obdržíte e-mailem.

Pole označena znakem * je nutné vyplnit.

(Universities, research institutions, associations …)

20120308231130.pdf
Captcha
zde. *