Vyžádat soubor

Reference/citace:  NEUSTUPA, Jiří, AL BABA, Hind. The interior regularity of pressure associated with a weak solution to the Navier-Stokes equations with the Navier-type boundary conditions. emJournal of Mathematical Analysis and Applications. /em 2018, 463(1), 222-234. ISSN 0022-247X

Vyžádané dokumenty:  Neustupa1.pdf - Vydavatelský postprint

Tento vyžádaný dokument není dostupný v režimu otevřeného přístupu (open access). Prostřednictvím níže dostupného formuláře však můžete požádat autora o kopii dokumentu. Pokud bude Vaše žádost akceptována, dokument obdržíte e-mailem.

Pole označena znakem * je nutné vyplnit.

(Universities, research institutions, associations …)

Neustupa1.pdf
Captcha
zde. *