Vyžádat soubor

Reference/citace:  BELLOUT, H., NEUSTUPA, Jiří, PENEL, P. On a nu-continuous famaly of strong solutions to the Euler or Navier-Stokes equations with the Navier-type boundary condition. emDiscrete and Continuous Dynamical Systems. /em 2010, 27(4), 1353-1373. ISSN 1078-0947

Vyžádané dokumenty:  Neustupa.pdf - Vydavatelský postprint

Tento vyžádaný dokument není dostupný v režimu otevřeného přístupu (open access). Prostřednictvím níže dostupného formuláře však můžete požádat autora o kopii dokumentu. Pokud bude Vaše žádost akceptována, dokument obdržíte e-mailem.

Pole označena znakem * je nutné vyplnit.

(Universities, research institutions, associations …)

Neustupa.pdf
Captcha
zde. *