Vyžádat soubor

Reference/citace:  KUBŮ, Martin, MILLINI, R., ŽILKOVÁ, Naděžda. 10-ring Zeolites: Synthesis, characterization and catalytic applications. emCatalysis Today. /em 2019, 324(MAR 2019), 3-14. ISSN 0920-5861. E-ISSN 1873-4308

Vyžádané dokumenty:  0517112.pdf - Vydavatelský postprint

Tento vyžádaný dokument není dostupný v režimu otevřeného přístupu (open access). Prostřednictvím níže dostupného formuláře však můžete požádat autora o kopii dokumentu. Pokud bude Vaše žádost akceptována, dokument obdržíte e-mailem.

Pole označena znakem * je nutné vyplnit.

(Universities, research institutions, associations …)

0517112.pdf
Captcha
zde. *