Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0517531 - FLÚ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Čechvala, Jakub
  Fragmenty antických tragédií v souvislostech textové tradice a textové kritiky.
  [Fragments of Ancient Tragedies in the Context of Textual Tradition and Textual Criticism.]
  Fragmenty řeckých tragiků v překladech a studiích Zdeňka K. Vysokého. Praha: Filosofia, 2019 - (Čechvala, J.), s. 37-133. ISBN 978-80-7007-593-7
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Greek tragedy * textual transmission * fragmentary tragedies * textual criticism * papyrus fragments * Zdeněk K. Vysoký
  Obor OECD: General literature studies
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302913

             
   
   
 2. 2.
  0517529 - FLÚ 2020 CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Čechvala, Jakub (ed.)
  Fragmenty řeckých tragiků v překladech a studiích Zdeňka K. Vysokého.
  [Fragments of Greek Tragedians in Translations and Studies of Zdeněk K. Vysoký.]
  Praha: Filosofia, 2019. 367 s. ISBN 978-80-7007-593-7
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/11
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Zdeněk K. Vysoký * Greek tragedy * textual transmission * fragmentary tragedies * textual criticism * papyrus fragments
  Obor OECD: General literature studies
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0302866

             
   
   
 3. 3.
  0499294 - ÚJČ 2019 RIV CZ cze E - Elektronický dokument
  Hořejší, Michal
  Když čas přijde dni súdnému.
  [The poem on the Last Judgment (Quatuor ad partes mundi sunt angeli missi).]
  [textový soubor]. - Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., 2018, 58 kB
  Grant CEP: GA MŠk(CZ) LM2015081
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: Quatuor ad partes mundi sunt angeli missi * Old Czech translation * textual transmission * multilingual text
  Obor OECD: Linguistics
  https://vokabular.ujc.cas.cz/moduly/edicni/edice/1636bc24-321d-4312-a6ff-626d09b3ab3b/
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0291524

             
   
   
 4. 4.
  0483541 - ÚJČ 2018 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Šimek, Štěpán
  K dialogu mezi středověkými (a raně novověkými) kronikáři – na příkladu staročeské kroniky Martimiani.
  [On The “Dialogue” Between Medieval (And Early Humanistic) Chroniclers: The Example Of The Old Czech Chronicle Martimiani.]
  Mediaevalia Historica Bohemica. Roč. 20, č. 1 (2017), s. 207-226. ISSN 0862-979X
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: Old Czech * Chronicle * Martimiani * Translation * Textual Transmission * Comparative Method
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0278810

             
   
   
 5. 5.
  0441854 - ÚJČ 2015 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Šimek, Štěpán
  Několik poznámek k dataci vzniku překladu staročeské kroniky Martimiani.
  [Several Comments on Dating of the Old Czech Translation of so-called Martimiani Chronicle.]
  Od slova k modelu jazyka. Sborník z 13. mezinárodního setkání mladých lingvistů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013 - (Bednaříková, B.; Hernandezová, P.), s. 18-29. ISBN 978-80-244-3960-0.
  [Od slova k modelu jazyka. Setkání mladých lingvistů /13./. Olomouc (CZ), 07.05.2012-09.05.2012]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GBP405/12/G148
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: Old Czech * chronicle * Martimiani * translation * dating * textual transmission * comparative method
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0244800

             
   
   
 6. 6.
  0389961 - ÚJČ 2013 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hanzová, Barbora
  Analýza Řečí nedělních a svátečních Tomáše ze Štítného.
  [Textual transmission. Analysis of Sunday and festival sermons from Thomas of Štítné.]
  Varia 20. Zborník plných príspevkov z 20. kolokvia mladých jazykovedcov. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave Ľ. Štúra SAV, 2012 - (Múcsková, G.), s. 189-196. ISBN 978-80-970561-3-1.
  [Kolokvium mladých jazykovedcov /20./. Častá-Papiernička (SK), 24.11.2010-26.11.2010]
  Grant CEP: GA ČR GAP406/10/1140; GA MŠk(CZ) LC546
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90610518
  Klíčová slova: Old Czech literature * textual transmission * Tomáš ze Štítného
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0218810

             
   
   
 7. 7.
  0374821 - FLÚ 2012 RIV eng U - Uspořádání akce
  Soukup, Pavel
  Situating Religious Controversy: Textual Transmission and Networks of Readership, 1378-1536.
  [Praha, 27.05.2011-28.05.2011, (K-WRD 14/12)]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GP404/09/P605
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: readership * textual transmission networks * textual strategies * textual authority
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0207648

             
   
   
 8. 8.
  0352228 - FLÚ 2011 RIV CZ ger J - Článek v odborném periodiku
  Soukup, Pavel
  Zur Verbreitung theologischer Streitschriften im 15. Jahrhundert. Eine antihussitische Sammelhandschrift aus der Erfurter Kartause.
  [The Spread of Theological Polemics in the Fifteenth Century. Anti-Hussite Manuscript from the Charterhouse of Erfurt.]
  Studia Mediaevalia Bohemica. Roč. 1, č. 1 (2009), s. 231-257. ISSN 1804-0977
  Grant ostatní: Av ČR(CZ) M300090903
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z90090514
  Klíčová slova: anti-Hussite Polemics * medieval Manuscripts * textual transmission
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0191789

             
   
   


  Tyto stránky využívají soubory cookies,které usnadňují jejich prohlížení. Další informace o tom, jak používáme cookies.