Výsledky vyhledávání

 1. 1. 0501931 - SLU-S 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Skwarska, Karolína
  Lexikografické zpracování syntaktických a sémantických vlastností sloves ve vícejazyčném valenčním slovníku.
  [A Lexicographic Description of Syntactical and Semantic Verb Properties in a Multilingual Valency Lexicon.]
  Moderní slovanská lexikografie. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2017 - (Niševa, B.; Skwarska, K.; Blažek, D.), s. 251-256. Práce Slovanského ústavu AV ČR, Nová řada, 44. ISBN 978-80-86420-63-9
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Klíčová slova: valency * multilingual lexicography * comparative linguistics * semantics * syntax
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0293923
   

 2. 2. 0501071 - UJC-A 2019 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Jílková, Lucie
  K syntaxi soukromých dopisů: příklad slova no.
  [On syntax of private letters: example of the Czech word no.]
  Zborník materiálov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii. Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: Belianum. Vydavatel´stvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018 - (Odaloš, P.), s. 183-190. ISBN 978-80-557-1417-2.
  [Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica (SK), 17.09.2015-18.09.2015]
  Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: Czech word no * spoken language * syntax * Private Correspondence Corpus * monological and dialogical meanings
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0293480
   

 3. 3. 0501055 - UJC-A 2019 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Mrázková, Kamila
  Mluvenost a psanost v syntaxi českých reklamních textů.
  [Orality and literacy in the syntax of Czech advertising texts.]
  Zborník materiálov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii. Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: Belianum. Vydavatel´stvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018 - (Odaloš, P.), s. 261-269. ISBN 978-80-557-1417-2.
  [Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica (SK), 17.09.2015-18.09.2015]
  Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: discourse of advertising * syntax * communicative domain/sphere * conceptual/medial orality/literacy
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0293478
   

 4. 4. 0500980 - UJC-A 2019 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hoffmannová, Jana
  Metodologie zkoumání syntaktických jevů v mluvené komunikaci.
  [Methodology for researching syntactic phenomena in spoken communication.]
  Zborník materiálov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii. Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: Belianum. Vydavatel´stvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018 - (Odaloš, P.), s. 12-19. ISBN 978-80-557-1417-2.
  [Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica (SK), 17.09.2015-18.09.2015]
  Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: spoken Czech * syntax * dialogue * interaction * corpora
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0293407
   

 5. 5. 0488163 - UJC-A 2018 RIV PL cze J - Článek v odborném periodiku
  Hoffmannová, Jana
  „Malá slova“ a jejich podíl na stylu mluvených projevů.
  [„Small words“ and their contribution to the style of spoken discourse.]
  Stylistyka. Roč. 26, č. 1 (2017), s. 155-171. ISSN 1230-2287
  Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: spoken Czech * syntax * conversation * turn * parts of speech * particles * connectives * pronouns * interjections * discourse markers
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282894
   

 6. 6. 0488155 - UJC-A 2018 RIV PL cze J - Článek v odborném periodiku
  Zeman, Jiří
  Nesystémové syntaktické konstrukce v mluvené češtině.
  [Non-systematic syntactic constructions in spoken Czech.]
  Stylistyka. Roč. 26, č. 1 (2017), s. 183-191. ISSN 1230-2287
  Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: communication * spoken Czech * syntax * non-systematic syntactic construction
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282893
   

 7. 7. 0488139 - UJC-A 2018 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Jílková, Lucie
  K užívání slova tak (na materiálu současných soukromých dopisů).
  [On the use of the word tak in private correspondence.]
  Jazyk a jazykoveda v pohybe II. Bratislava: VEDA, 2017 - (Chocholová, B.; Molnár Satinská, L.; Múcsková, G.), s. 494-500. ISBN 978-80-224-1605-4.
  [(Socio)lingvistika – perspektívy, limity a mýty. Smolenice (SK), 11.04.2016-13.04.2016]
  Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: Czech word tak * Corpus of private correspondence * syntax * functions and meaning of the word tak
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  http://www.juls.savba.sk/knizne_novinky.html
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282758
   

 8. 8. 0488134 - UJC-A 2018 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Zeman, Jiří
  Syntax mluvené češtiny: nesystémové syntaktické konstrukce.
  [The syntax of spoken Czech: non-systematic syntactic constructions.]
  Jazyk a jazykoveda v pohybe II. Bratislava: VEDA, 2017 - (Chocholová, B.; Molnár Satinská, L.; Múcsková, G.), s. 452-457. ISBN 978-80-224-1605-4.
  [(Socio)lingvistika – perspektívy, limity a mýty. Smolenice (SK), 11.04.2016-13.04.2016]
  Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: communication * spoken Czech * syntax * anacoluthon * zeugma
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  http://www.juls.savba.sk/knizne_novinky.html
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282899
   

 9. 9. 0488116 - UJC-A 2018 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hoffmannová, Jana - Havlík, Martin
  Hledání jednotky mluveného projevu: replika, výpověď, promluva.
  [The problem of units in spoken discourse: between a turn and an utterance.]
  Jazyk a jazykoveda v pohybe II. Bratislava: VEDA, 2017 - (Chocholová, B.; Molnár Satinská, L.; Múcsková, G.), s. 433-441. ISBN 978-80-224-1605-4.
  [(Socio)lingvistika – perspektívy, limity a mýty. Smolenice (SK), 11.04.2016-13.04.2016]
  Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: spoken Czech * syntax * sentence * utterance * turn * increments
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  http://www.juls.savba.sk/knizne_novinky.html
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282898
   

 10. 10. 0488033 - UJC-A 2018 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Zeman, Jiří
  Syntax mluvené češtiny: důraz na konci výpovědi.
  [The Syntax of Spoken Czech: Emphasis of the end of utterance.]
  Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017 - (Orgoňová, O.; Bohunická, A.; Múcsková, G.; Muziková, K.; Popovičová Sedláčková, Z.), s. 304-310. ISBN 978-80-223-4422-7.
  [Jazyk a jazykoveda v súvislostiach. Bratislava (SK), 11.09.2017-12.09.2017]
  Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: communication * spoken Czech * syntax * emphasis
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  http://stella.uniba.sk/texty/JaJvS.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282677