Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0508860 - UJC-A 2020 CZ cze, pol, slo, slv B - Monografie kniha jako celek
  Malčík, Petr (ed.) - Karlík, P. (ed.)
  Svět podle Grepla. Prof. Miroslavu Greplovi k devadesátým narozeninám.
  Brno: Host, 2019. 238 s. ISBN 978-80-7577-810-9
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: Miroslav Grepl * linguistics * syntax * grammar * semantics * jubilee books
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299657
   
 2. 2.
  0505593 - UJC-A 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Hoffmannová, Jana (ed.) - Homoláč, Jiří (ed.) - Mrázková, Kamila (ed.) - Čermáková, Anna - Fried, Mirjam - Havlík, Martin - Jílková, Lucie - Komrsková, Zuzana - Kopřivová, Marie - Poukarová, Petra - Richterová, Olga - Zaepernicková, Eliška - Zeman, Jiří
  Syntax mluvené češtiny.
  [The Syntax of Spoken Czech.]
  Praha: Academia, 2019. 392 s. Lingvistika. ISBN 978-80-200-2961-4
  Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: spoken Czech * syntax * everyday communication * utterance * turn * discourse markers * prosodic means * the corpora of spoken Czech
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0297164
   
 3. 3.
  0504764 - UJC-A 2020 RIV PL cze M - Část monografie knihy
  Zeman, Jiří
  Syntax mluvené češtiny - jiná syntax?
  [The syntax of spoken Czech – another syntax?]
  Obcy czy inny w języku i literaturze czeskiej. Poznaň: Instytut filologii slowianskiej, 2018 - (Balowski, M.), s. 135-143. ISBN 978-83-63090-21-0
  Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: Czech * spoken text * syntax * interrogative sentence
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0296551
   
 4. 4.
  0501931 - SLU-S 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Skwarska, Karolína
  Lexikografické zpracování syntaktických a sémantických vlastností sloves ve vícejazyčném valenčním slovníku.
  [A Lexicographic Description of Syntactical and Semantic Verb Properties in a Multilingual Valency Lexicon.]
  Moderní slovanská lexikografie. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2017 - (Niševa, B.; Skwarska, K.; Blažek, D.), s. 251-256. Práce Slovanského ústavu AV ČR, Nová řada, 44. ISBN 978-80-86420-63-9
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Klíčová slova: valency * multilingual lexicography * comparative linguistics * semantics * syntax
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0293923
   
 5. 5.
  0501071 - UJC-A 2019 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Jílková, Lucie
  K syntaxi soukromých dopisů: příklad slova no.
  [On syntax of private letters: example of the Czech word no.]
  Zborník materiálov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii. Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: Belianum. Vydavatel´stvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018 - (Odaloš, P.), s. 183-190. ISBN 978-80-557-1417-2.
  [Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica (SK), 17.09.2015-18.09.2015]
  Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: Czech word no * spoken language * syntax * Private Correspondence Corpus * monological and dialogical meanings
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0293480
   
 6. 6.
  0501055 - UJC-A 2019 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Mrázková, Kamila
  Mluvenost a psanost v syntaxi českých reklamních textů.
  [Orality and literacy in the syntax of Czech advertising texts.]
  Zborník materiálov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii. Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: Belianum. Vydavatel´stvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018 - (Odaloš, P.), s. 261-269. ISBN 978-80-557-1417-2.
  [Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica (SK), 17.09.2015-18.09.2015]
  Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: discourse of advertising * syntax * communicative domain/sphere * conceptual/medial orality/literacy
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0293478
   
 7. 7.
  0500980 - UJC-A 2019 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hoffmannová, Jana
  Metodologie zkoumání syntaktických jevů v mluvené komunikaci.
  [Methodology for researching syntactic phenomena in spoken communication.]
  Zborník materiálov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii. Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: Belianum. Vydavatel´stvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018 - (Odaloš, P.), s. 12-19. ISBN 978-80-557-1417-2.
  [Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica (SK), 17.09.2015-18.09.2015]
  Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: spoken Czech * syntax * dialogue * interaction * corpora
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0293407
   
 8. 8.
  0493499 - UJC-A 2019 RIV BE eng J - Článek v odborném periodiku
  Oloff, F. - Havlík, Martin
  An initial description of syntactic extensions in spoken Czech.
  Pragmatics. Roč. 28, č. 3 (2018), s. 361-389. ISSN 1018-2101
  Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: interactional grammar * conversation analysis * syntactic extensions * increments * spoken syntax * Czech * ordinary conversation
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Impakt faktor: 0.848, rok: 2018
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286888
   
 9. 9.
  0493168 - UJC-A 2019 RIV CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Mrázková, Kamila - Homoláč, Jiří
  Dosavadní výzkum oprav a zvláště sebeoprav jako inspirace pro výzkum syntaxe mluvené češtiny.
  [Research on repair, especially self-repair, as an inspiration for the description of the syntax of spoken Czech.]
  Slovo a slovesnost. Roč. 79, č. 2 (2018), s. 141-156. ISSN 0037-7031
  Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: self-repair * repair * initiatior * projectivity * syntax of repair
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Impakt faktor: 0.412, rok: 2018
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0286771
   
 10. 10.
  0488163 - UJC-A 2018 RIV PL cze J - Článek v odborném periodiku
  Hoffmannová, Jana
  „Malá slova“ a jejich podíl na stylu mluvených projevů.
  [„Small words“ and their contribution to the style of spoken discourse.]
  Stylistyka. Roč. 26, č. 1 (2017), s. 155-171. ISSN 1230-2287
  Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: spoken Czech * syntax * conversation * turn * parts of speech * particles * connectives * pronouns * interjections * discourse markers
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0282894