Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0524749 - FLÚ 2021 RIV CH eng M - Část monografie knihy
  Peregrin, Jaroslav
  Rudolf Carnap’s Inferentialism.
  The Vienna Circle in Czechoslovakia. Cham: Springer, 2020 - (Schuster, R.), s. 97-109. Vienna Circle Institute yearbook, 23. ISBN 978-3-030-36382-6
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA13-21076S
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: Carnap * syntax * semantics * rule * inferentialism
  Kód oboru RIV: AA - Filosofie a náboženství
  Obor OECD: Philosophy, History and Philosophy of science and technology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0309048
   
 2. 2.
  0523097 - ÚJČ 2020 CZ cze R - Recenze
  Kloudová, Věra
  [Recenze].
  [Hoffmannová, J.; Homoláč, J.; Mrázková, K.: Syntax mluvené češtiny. Praha, 2019. 392 s.]. Jazykovědné aktuality. Roč. 56, 3/4 (2019), s. 109-113. ISSN 1212-5326
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: review * syntax * spoken Czech
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0307824
   
 3. 3.
  0517855 - ÚI 2020 RIV DE eng C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Plátek, Martin - Mráz, F. - Pardubská, D.
  Lexically Syntactic Characterization by Restarting Automata.
  ITAT 2019: Information Technologies – Applications and Theory. Aachen: Technical University & CreateSpace Independent Publishing, 2019 - (Barančíková, P.; Holeňa, M.; Horváth, T.; Pleva, M.; Rosa, R.), s. 104-111. CEUR Workshop Proceeding, 2473. ISSN 1613-0073.
  [ITAT 2019: Conference Information Technologies - Applications and Theory /19./. Donovaly (SK), 20.09.2019-24.09.2019]
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA19-05704S
  Institucionální podpora: RVO:67985807
  Klíčová slova: Restarting automaton * lexicalized syntax * correctness preserving property
  Kód oboru RIV: IN - Informatika
  Obor OECD: Computer sciences, information science, bioinformathics (hardware development to be 2.2, social aspect to be 5.8)
  http://ceur-ws.org/Vol-2473/paper1.pdf
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0303106
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  0517855-aw.pdf0454.5 KBvolně online, CC BY 4.0Vydavatelský postprintpovolen
   
 4. 4.
  0509599 - ÚJČ 2020 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Štícha, František
  Nad jazykem novely Krysař Viktora Dyka.
  [On the language of the novella Krysař by Viktor Dyk.]
  Svět podle Grepla. Prof. Miroslavu Greplovi k devadesátým narozeninám. Brno: Host, 2019 - (Malčík, P.; Karlík, P.), s. 179-191. ISBN 978-80-7577-810-9
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: Viktor Dyk * archaic * morphology * syntax * word order
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0300460
   
 5. 5.
  0508860 - ÚJČ 2020 CZ cze, pol, slo, slv B - Monografie kniha jako celek
  Malčík, Petr (ed.) - Karlík, P. (ed.)
  Svět podle Grepla. Prof. Miroslavu Greplovi k devadesátým narozeninám.
  Brno: Host, 2019. 238 s. ISBN 978-80-7577-810-9
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: Miroslav Grepl * linguistics * syntax * grammar * semantics * jubilee books
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0299657
   
 6. 6.
  0505593 - ÚJČ 2020 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Hoffmannová, Jana (ed.) - Homoláč, Jiří (ed.) - Mrázková, Kamila (ed.) - Čermáková, Anna - Fried, Mirjam - Havlík, Martin - Jílková, Lucie - Komrsková, Zuzana - Kopřivová, Marie - Poukarová, Petra - Richterová, Olga - Zaepernicková, Eliška - Zeman, Jiří
  Syntax mluvené češtiny.
  [The Syntax of Spoken Czech.]
  Praha: Academia, 2019. 392 s. Lingvistika. ISBN 978-80-200-2961-4
  Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: spoken Czech * syntax * everyday communication * utterance * turn * discourse markers * prosodic means * the corpora of spoken Czech
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0297164
   
 7. 7.
  0504764 - ÚJČ 2020 RIV PL cze M - Část monografie knihy
  Zeman, Jiří
  Syntax mluvené češtiny - jiná syntax?
  [The syntax of spoken Czech – another syntax?]
  Obcy czy inny w języku i literaturze czeskiej. Poznaň: Instytut filologii slowianskiej, 2018 - (Balowski, M.), s. 135-143. ISBN 978-83-63090-21-0
  Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: Czech * spoken text * syntax * interrogative sentence
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0296551
   
 8. 8.
  0501931 - SLÚ 2019 RIV CZ cze M - Část monografie knihy
  Skwarska, Karolína
  Lexikografické zpracování syntaktických a sémantických vlastností sloves ve vícejazyčném valenčním slovníku.
  [A Lexicographic Description of Syntactical and Semantic Verb Properties in a Multilingual Valency Lexicon.]
  Moderní slovanská lexikografie. Praha: Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2017 - (Niševa, B.; Skwarska, K.; Blažek, D.), s. 251-256. Práce Slovanského ústavu AV ČR, Nová řada, 44. ISBN 978-80-86420-63-9
  Institucionální podpora: RVO:68378017
  Klíčová slova: valency * multilingual lexicography * comparative linguistics * semantics * syntax
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0293923
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  Skwarska 0501931 Lexikografické zpracování.pdf0363.1 KBAutorský preprintvyžádat
   
 9. 9.
  0501071 - ÚJČ 2019 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Jílková, Lucie
  K syntaxi soukromých dopisů: příklad slova no.
  [On syntax of private letters: example of the Czech word no.]
  Zborník materiálov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii. Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: Belianum. Vydavatel´stvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018 - (Odaloš, P.), s. 183-190. ISBN 978-80-557-1417-2.
  [Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica (SK), 17.09.2015-18.09.2015]
  Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: Czech word no * spoken language * syntax * Private Correspondence Corpus * monological and dialogical meanings
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0293480
   
 10. 10.
  0501055 - ÚJČ 2019 RIV SK cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Mrázková, Kamila
  Mluvenost a psanost v syntaxi českých reklamních textů.
  [Orality and literacy in the syntax of Czech advertising texts.]
  Zborník materiálov z 9. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii. Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica: Belianum. Vydavatel´stvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018 - (Odaloš, P.), s. 261-269. ISBN 978-80-557-1417-2.
  [Synchrónne a diachrónne kontexty jazykovej komunikácie. Banská Bystrica (SK), 17.09.2015-18.09.2015]
  Grant CEP: GA ČR GA15-01116S
  Institucionální podpora: RVO:68378092
  Klíčová slova: discourse of advertising * syntax * communicative domain/sphere * conceptual/medial orality/literacy
  Kód oboru RIV: AI - Jazykověda
  Obor OECD: Linguistics
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0293478