Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0535719 - FLÚ 2021 RIV cze U - Uspořádání akce
  Urbánek, Vladimír - Řezníková, Lenka - Havelka, Tomáš - Horníčková, K. - Kovářová, H.
  J.A.K.: Komenský v kulturách vzpomínání.
  [J.A.C.: Comenius in the cultures of remembering.]
  [Praha, 08.09.2020-21.10.2020, (E1-WRD 425/25)]
  Grant ostatní:AV ČR(CZ) StrategieAV21/12
  Program:StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: J.A. Comenius * cultural memory * media of memory * commemorations * sites of memory * canon
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0313666
   
 2. 2.
  0532210 - HÚ 2021 CZ cze R - Recenze
  Kessler, Vojtěch
  [Recenze].
  [[Review].]
  [MANNOVÁ, E.: Minulosť ako supermarket? Spôsoby reprezentácie a aktualizácie dejín Slovenska. Bratislava 2019, 464 s.]. Český časopis historický. Historický ústav AV ČR, v. v. i. Roč. 117, č. 4 (2019), s. 1099-1102. ISSN 0862-6111
  Institucionální podpora: RVO:67985963
  Klíčová slova: sites of memory * historical memory * myths
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Obor OECD: History (history of science and technology to be 6.3, history of specific sciences to be under the respective headings)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0310785
   
 3. 3.
  0495361 - EÚ 2019 cze U - Uspořádání akce
  Nosková, Jana - Kreisslová, S.
  Místa paměti. Po stopách multikulturního Brna : místa setkávání a rozluky v meziválečném, válečném a poválečném Brně.
  [Sites of memory. Tracking the multicultural Brno : places of encounters and separation in Brno before, during and after the World War II.]
  [Moravská zemská knihovna v Brně, 06.11.2017-08.12.2017, (E1-CST 300)]
  Institucionální podpora: RVO:68378076
  Klíčová slova: sites of memory * Czech * Germans * Jews * Brno
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Antropology, ethnology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0288357
   
 4. 4.
  0495359 - EÚ 2019 cze U - Uspořádání akce
  Nosková, Jana - Kreisslová, S.
  Místa paměti. Po stopách multikulturního Brna : místa setkávání a rozluky v meziválečném, válečném a poválečném Brně.
  [Sites of memory. Tracking the multicultural Brno : places of encounters and separation in Brno before, during and after the World War II.]
  [Stará radnice, Brno, Radnická 8, 19.05.2017-31.05.2017, (E1-EUR 300/300)]
  Institucionální podpora: RVO:68378076
  Klíčová slova: sites of memory * Czech * Germans * Jews * Brno
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Obor OECD: Antropology, ethnology
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0288356
   
 5. 5.
  0438773 - FLÚ 2015 RIV CZ cze B - Monografie kniha jako celek
  Činátl, K. - Horníčková, K. - Horský, J. - Ira, J. - Řezníková, Lenka - Storchová, Lucie - Šima, K. - Urbánek, Vladimír - Voříšek, M.
  Figurace paměti. J. A. Komenský v kulturách vzpomínání 19. a 20. století.
  [Figurations of Memory. Jan Amos Comenius and cultures of remembrance in the 19th and 20th centuries.]
  Praha: Scriptorium, 2014. 504 s. ISBN 978-80-88013-08-2
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GAP410/11/1201
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: J. A. Comenius * cultures of remembrance * sites of memory * identities * memory * media * musealisation * festivities
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0242138
   
 6. 6.
  0436992 - ARÚ 2015 FI eng A - Abstrakt
  Maříková-Kubková, Jana
  Archaeological research, heritage interpretation and "lieux de mémoire".
  18th annual meeting of the European Association of Archaeologists. Helsinki: European Association of Archaeologists, 2012 - (Viitanen, E.). s. 145
  [Annual Meeting of the European Association of Archaeologists /18./. 29.08.2012-01.09.2012, Helsinki]
  Grant ostatní:Culture Programme of European Commission(SI) CU7-MULT7/2010-0653/001-001
  Program:CU7-MULT7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Zdroj financování: R - rámcový projekt EK
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: archaeology * interpretation * sites of memory
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240615
   
 7. 7.
  0436990 - ARÚ 2015 FI eng A - Abstrakt
  Maříková-Kubková, Jana - Callebaut, D. - Mařík, Jan
  Archaeological research, heritage interpretation and "lieux de mémoire".
  18th annual meeting of the European Association of Archaeologists. Helsinki: European Association of Archaeologists, 2012 - (Viitanen, E.). s. 145-148
  [Annual Meeting of the European Association of Archaeologists /18./. 29.08.2012-01.09.2012, Helsinki]
  Grant ostatní:Culture Programme of European Commission(SI) CU7-MULT7/2010-0653/001-001
  Program:CU7-MULT7
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Zdroj financování: R - rámcový projekt EK
  Institucionální podpora: RVO:67985912
  Klíčová slova: archaeology * interpretation * sites of memory
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0240614
   
 8. 8.
  0427888 - FLÚ 2015 RIV DE ger M - Část monografie knihy
  Řezníková, Lenka
  Johann Amos Comenius.
  [John Amos Comenius.]
  Religiöse Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa. Konstitution und Konkurrenz im nationen- und epochenübergreifenden Zugriff. Berlin: Akademie Verlag Berlin, 2013 - (Bahlcke, J.; Rohdewald, S.; Wünsch, T.), s. 693-708. ISBN 978-3-05-005658-6
  Institucionální podpora: RVO:67985955
  Klíčová slova: J. A. Comenius * sites of memory * religion * Central Europe
  Kód oboru RIV: AB - Dějiny
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0233350
   
 9. 9.
  0315138 - ARÚ 2009 CZ eng, fre, ger G - Konferenční sborník (zahraniční konf.)
  Maříková-Kubková, Jana (ed.) - Schlanger, N. (ed.) - Lévin, S. (ed.)
  Sites of Memory. Between Scientific and Collective Representations.
  [Místa paměti. Mezi výzkumem a kolektivní reprezentací.]
  Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i, 2008. 123 s. Castrum Pragense, 8. ISBN 978-80-86124-86-5.
  [Sites of Memory. Between Scientific Research and Collective Representations. Praha (CZ), 25.02.2006-25.02.2006]
  Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
  Klíčová slova: sites of memory * archaeology * history of archaeology
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0165426
   
 10. 10.
  0315135 - ARÚ 2009 RIV CZ ger C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Maříková-Kubková, Jana
  Die Rolle der Archäologie bei Formierung der Symbolik der Prager Burg.
  [The Role of Archaeology in the symbolic construction of Prague Castle.]
  Sites of Memory. Between Scientific Research and Collective Representations. Praha: Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i, 2008 - (Maříková-Kubková, J.; Schlanger, N.; Lévin, S.), s. 95-104. Castrum Pragense, 8. ISBN 978-80-86124-86-5.
  [Sites of Memory. Between Scientific Research and Collective Representations. Praha (CZ), 25.02.2006-25.02.2006]
  Grant ostatní:EU(FR) 2005-0841/001-001 CLT CA 22
  Zdroj financování: R - rámcový projekt EK
  Klíčová slova: sites of memory * archaeology * history of archaeology
  Kód oboru RIV: AC - Archeologie, antropologie, etnologie
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0165424