Výsledky vyhledávání

 1. 1.
  0559139 - ÚCHP 2023 RIV PL eng A - Abstrakt
  Hušek, Matěj - Moško, Jaroslav - Pohořelý, Michael
  Effect of pyrolysis temperature on the organic pollutants content of sewage sludge derived char.
  Abstracts Book. Cracow: Mineral and Energy Economy Research Intitute Polish Academy of Sciences, 2022 - (Smol, M.). s. 57. ISBN 978-83964171-7-6.
  [MonGOS International Conference 2022 - Water and Sewage in the Circular Economy Model. 30.06.2022-01.07.2022, Cracow]
  Grant CEP: GA MZe(CZ) QK21020022
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: sludge char * pyrolysis * carbonisation
  Obor OECD: Energy and fuels
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0332556
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  SKMBT_C22022071813410.pdf01 MBVydavatelský postprintpovolen
   
   
 2. 2.
  0559134 - ÚCHP 2023 CZ cze J - Článek v odborném periodiku
  Pohořelý, Michael
  Materiálové a energetické využití čistírenských kalů.
  [Material and energy utilization of sewage sludge.]
  Odpadové fórum. Roč. 23, č. 6 (2022), s. 29. ISSN 1212-7779
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: sewage sludge * incineration * pyrolysis
  Obor OECD: Energy and fuels
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0332553
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  SKMBT_C22022071813110.pdf1639.7 KBVydavatelský postprintpovolen
   
   
 3. 3.
  0559130 - ÚCHP 2023 RIV CZ cze A - Abstrakt
  Pohořelý, Michael - Moško, Jaroslav - Hušek, Matěj - Cajthaml, Tomáš - Komárek, M.
  Pyrolýza jako efektivní řešení odstraňování organických mikropolutantů z čistírenských kalů.
  [Pyrolysis as an effective solution for the removal of organic micropollutants from sewage sludge.]
  Sborník abstraktů přednášek a posterů z 30. konference KALY a ODPADY| 2022. Brno: Asociace pro vodu ČR, 2022 - (Pokorná, D.). s. 12-13. ISBN 978-80-908629-0-6.
  [Konference KALY a ODPADY /30./. 15.06.2022-16.06.2022, Brno]
  Grant CEP: GA MZe(CZ) QK21020022
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:61388971
  Klíčová slova: pyrolysis * sludge char * sewage sludge
  Obor OECD: Energy and fuels; Environmental biotechnology (MBU-M)
  Trvalý link: https://hdl.handle.net/11104/0332549
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  SKMBT_C22022071811490.pdf21.2 MBVydavatelský postprintpovolen
   
   
 4. 4.
  0558554 - ÚCHP 2023 CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Šrámek, Vít
  Utilization of solid sorbents for high temperature removal of halogenated compounds from pyrolysis of waste plastic.
  Proceedings of Abstracts. Prague: Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, 2022 - (Bendová, M.; Wagner, Z.), s. 41-42. ISBN 978-80-86186-24-5.
  [Bažant Postgraduate Conference 2022. Prague (CZ), 13.06.2022-14.06.2022]
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: halogenated compounds * solid sorbents * pyrolysis of waste plastic
  Obor OECD: Energy and fuels
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0332194
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  SKMBT_C22022062412342.pdf0550.5 KBVydavatelský postprintpovolen
   
   
 5. 5.
  0558498 - ÚCHP 2023 CZ eng K - Konferenční příspěvek (tuzemská konf.)
  Hušek, Matěj
  Removal of PFASs from sewage sludge by pyrolysis.
  Proceedings of Abstracts. Prague: Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, 2022 - (Bendová, M.; Wagner, Z.), s. 8-9. ISBN 978-80-86186-24-5.
  [Bažant Postgraduate Conference 2022. Prague (CZ), 13.06.2022-14.06.2022]
  Grant CEP: GA MZe(CZ) QK21020022
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: sewage sludge samples * pyrolysis * temperature
  Obor OECD: Energy and fuels
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0332138
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  SKMBT_C22022062412311.pdf0563.6 KBVydavatelský postprintpovolen
   
   
 6. 6.
  0557294 - ÚFM 2023 RIV NL eng J - Článek v odborném periodiku
  Chlup, Zdeněk - Černý, Martin - Strachota, Adam - Rýglová, Šárka - Schweigstillová, Jana - Svítilová, Jaroslava - Trško, L. - Hadzima, B.
  Effect of Pyrolysis Temperature on the Behaviour of Environmentally Friendly Hybrid Basalt Fibre Reinforced Composites.
  Applied Composite Materials. Roč. 29, č. 2 (2022), s. 829-843. ISSN 0929-189X. E-ISSN 1573-4897
  Grant CEP: GA ČR(CZ) GA17-12546S
  Institucionální podpora: RVO:68081723 ; RVO:61389013 ; RVO:67985891
  Klíčová slova: mechanical-properties * matrix composites * glass * conversion * failure * Solvent-free * Polysiloxane * Pyrolysis * Basalt fibres * Composite
  Obor OECD: Composites (including laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics; Polymer science (UMCH-V); Composites (including laminates, reinforced plastics, cermets, combined natural and synthetic fibre fabrics (USMH-B)
  Impakt faktor: 2.368, rok: 2021
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://link.springer.com/article/10.1007/s10443-021-09990-z
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0331326
   
   
 7. 7.
  0556896 - ÚCHP 2023 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Hušek, Matěj - Moško, Jaroslav - Pohořelý, Michael
  Sewage sludge treatment methods and P-recovery possibilities: Current state-of-the-art.
  Journal of Environmental Management. Roč. 315, AUG 1 (2022), č. článku 115090. ISSN 0301-4797. E-ISSN 1095-8630
  Grant CEP: GA MZe(CZ) QK21020022
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
  Program: StrategieAV
  Klíčová slova: sewage sludge * incineration * pyrolysis
  Obor OECD: Environmental sciences (social aspects to be 5.7)
  Impakt faktor: 8.910, rok: 2021
  Způsob publikování: Open access s časovým embargem
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0331013
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  0556896.pdf01.9 MBAutorský postprintvyžádat
   
   
 8. 8.
  0556401 - ÚSMH 2023 RIV GB eng J - Článek v odborném periodiku
  Straka, Pavel - Bičáková, Olga - Šupová, Monika
  Slow pyrolysis of waste polyethylene terephthalate yielding paraldehyde, ethylene glycol, benzoic acid and clean fuel.
  Polymer Degradation and Stability. Roč. 198, APR 2022 (2022), č. článku 109900. ISSN 0141-3910. E-ISSN 1873-2321
  Institucionální podpora: RVO:67985891
  Klíčová slova: Pyrolysis * Waste PET * Paraldehyde * Ethylene glycol * Benzoic acid * Clean fuel
  Obor OECD: Polymer science
  Impakt faktor: 5.204, rok: 2021
  Způsob publikování: Omezený přístup
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141391022000866?via%3Dihub
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0331155
   
   
 9. 9.
  0553842 - ÚCHP 2022 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Šrámek, Vít - Skoblia, S. - Staf, M. - Beňo, Z. - Pohořelý, Michael
  Vliv typu sorbentu na dehalogenaci redukčního plynu bez kondenzujícího podílu.
  [Influence of sorbent type on dehalogenation of reducing gas without condensing fraction.]
  Sborník příspěvků z konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2021 - (Lisý, M.; Kusníková, V.), s. 161-166. ISBN 978-80-214-6624-1.
  [Energie z biomasy XXI. Lednice (CZ), 14.09.2021-16.09.2021]
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985858
  Klíčová slova: pyrolysis * dehalogenation * reducing gas * plastics
  Obor OECD: Chemical process engineering
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0328517
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  SKMBT_C22022021611151.pdf02.6 MBVydavatelský postprintpovolen
   
   
 10. 10.
  0553841 - ÚCHP 2022 RIV CZ cze C - Konferenční příspěvek (zahraniční konf.)
  Hušek, Matěj - Skoblia, S. - Moško, Jaroslav - Beňo, Z. - Semerád, Jaroslav - Cajthaml, Tomáš - Pohořelý, Michael
  Metodika experimentů pro studium chování perfluoroalkylových látek při pyrolýze čistírenských kalů.
  [Experimental methodology for studying the behaviour of perfluoroalkyl compounds during sewage sludge pyrolysis.]
  Sborník příspěvků z konference. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2021 - (Lisý, M.; Kusníková, V.), s. 19-24. ISBN 978-80-214-6624-1.
  [Energie z biomasy XXI. Lednice (CZ), 14.09.2021-16.09.2021]
  Grant CEP: GA MZe(CZ) QK21020022
  Grant ostatní: AV ČR(CZ) StrategieAV21/3
  Program: StrategieAV
  Institucionální podpora: RVO:67985858 ; RVO:61388971
  Klíčová slova: sewage sludge * PFASs * pyrolysis * sludge char
  Obor OECD: Energy and fuels; Environmental biotechnology (MBU-M)
  Trvalý link: http://hdl.handle.net/11104/0328516
  Název souboruStaženoVelikostKomentářVerzePřístup
  SKMBT_C22022021611140.pdf22.7 MBVydavatelský postprintpovolen